برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی تأثیر عصاره جفت بلوط بر انقباضات عضلات صاف واژن در زنان مبتلا به شلی عضلات کف لگن (53079 مشاهده)
تأثیر باکتری‌های محرک رشد بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه اسفرزه در دماهای متفاوت (37435 مشاهده)
مقایسه تأثیر زیره سبز و مفنامیک اسید بر بر خونریزی قاعدگی مصرف‌کنندگان آی‌یودی یک کارآزمایی بالینی، سه‌ سو کور (27501 مشاهده)
بررسی اثر مقایسه‌ای کرم گیاهی حاوی اسانس نعناع (Mentha spicata) با پماد فنیل‌‌بوتازون و کرم نرم‌کننده در درمان تقویتی ورم پستان گاو (26719 مشاهده)
تأثیر سطوح مختلف کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در گیاه دارویی C‌olchicum kotschyi Bioss تحت شرایط رویشگاه (22599 مشاهده)
ارزیابی تأثیر غلظت‌های مختلف اکسین و قارچ‌های Piriformospora indica وSebacina vermifera روی نعناع فلفلی (Mentha piperita) و آویشن (Thymus vulgaris) در شرایط درون شیشه‌ای (20104 مشاهده)
Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method (19958 مشاهده)
Hematoprotective and Nephroprotective Properties of Ethanolic Extract of Anthemis odontostephana Boiss in Streptozotocin-induced Diabetic Mice (19830 مشاهده)
Comparing the Effect of Golghand and Psyllium on Constipation among the Elderly: A Randomized Clinical Trial (19463 مشاهده)
مروری بر خواص فارماکولوژیکی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سنای هندی (Cassia angustifolia vahl.) (19224 مشاهده)
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Herbal Medicine: An Evidenced Based Approach (19017 مشاهده)
تأثیر کاربرد کودهای دامی و زیستی بر عملکرد بیومس، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) (18557 مشاهده)
تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، میزان اسانس و متیل‎کاویکول ترخون (L. Artemisia dracunculus) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices) و تنش شوری (17781 مشاهده)
تأثیر مقادیر کود نیتروژنه بر خصوصیات کیفی و عملکرد دانه در جمعیت‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) (17509 مشاهده)
بررسی میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی انچوچک (Pyrus glabra Boiss.) (17158 مشاهده)
بررسی آزمایشگاهی‌ تأثیر عصاره هیدروالکلی اوکالیپتوس بر تریکوموناس واژینالیس (17080 مشاهده)
بررسی جوانه‌زنی جنین زیگوتیکی باریجه در شرایط درون شیشه‌ای (16600 مشاهده)
بهینه‌سازی استخراج اینولین از ریشه باباآدم توسط امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ (16441 مشاهده)
مروری بر گیاهان دارویی با اثر تقویت و محافظت کلیوی در منابع طب سنتی ایران (16190 مشاهده)
اثر سطوح مختلف جیره‌ای شاهدانه (Cannabis sativa L.) بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و میزان کلسترول سرم جوجه‌های گوشتی (16138 مشاهده)
افزایش تبدیل هیوسیامین به اسکوپولامین در گیاهان اتوتتراپلوئید پایدار بذرالبنج مصری (15863 مشاهده)
بررسی روش‌های مختلف خشک کردن گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita) (15575 مشاهده)
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس سه گونه گیاه گل راعی (Hypericum spp.) در ایران (15571 مشاهده)
مطالعه اتنوبوتانی (شناسایی، خواص درمانی و نحوه استفاده) برخی گیاهان دارویی شهرستان بهبهان، استان خوزستان (15544 مشاهده)
مروری بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) با تأکید بر عمده‌ترین ترکیبات ثانویه و ویژگی‌های زراعی و دارویی آن (15338 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی تأثیر عصاره جفت بلوط بر انقباضات عضلات صاف واژن در زنان مبتلا به شلی عضلات کف لگن (34031 دریافت)
مروری بر تداخلات گیاهان دارویی با داروهای رایج (قسمت دوم) (29808 دریافت)
مروری برگیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) (20766 دریافت)
تغییرات مورفوفیزیولوژیکی، میزان اسانس و متیل‎کاویکول ترخون (L. Artemisia dracunculus) به تلقیح قارچ مایکوریزا (Glomus intraradices) و تنش شوری (13656 دریافت)
توان گیاهان دارویی در عرصه داروهای ضدکوکسیدیایی (13599 دریافت)
مروری بر اثرات سمی گیاهان در انسان (12634 دریافت)
مروری بر ترکیبات بیوشیمیایی و خواص دارویی انار (12528 دریافت)
تاریخچه طب گیاهی (12391 دریافت)
مروری بر خواص دارویی گیاهان رنگ‌زا (11308 دریافت)
مروری برگیاه خشخاش (Papaver somniferum L.) (10630 دریافت)
مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری دیابت (10363 دریافت)
کنترل و درماlن هپاتیت با داروهای مکمل و گیاهی (9145 دریافت)
مروری بر گیاه دارویی خارمریم (8962 دریافت)
معرفی گیاهان دارویی پر مصرف در طب سنتی منطقه شرق مازندران (8871 دریافت)
مروری بر اثرات فارماکولوژی گیاه دارویی آنغوزه (Ferula assa – foetida L.): یک مقاله مروری نظام‌مند (8259 دریافت)
مروری بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) با تأکید بر عمده‌ترین ترکیبات ثانویه و ویژگی‌های زراعی و دارویی آن (8059 دریافت)
گیاهان دارویی مورد استفاده در درمان بیماری‌های روماتولوژیک: یک مرور نظام‌مند (7742 دریافت)
مروری بر گیاه دارویی شیرین‌بیان (glabra L. Glycyrrhiza) (7381 دریافت)
بررسی و مقایسه روغن فرار حاصل از برگ سه گیاه نارنج، لیموترش و نارنگی (6907 دریافت)
Application of Plant Biostimulants as New Approach to Improve the Biological Responses of Medicinal Plants- A Critical Review (6809 دریافت)
اثرات مقایسهای ضدافسردگی عصارههای زعفران و مواد موثر آن، کروسین و سافرانال در موش (6694 دریافت)
بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خار‌مریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن (6572 دریافت)
دستورزی کروموزومی گیاهان جهت افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه با ارزش دارویی: چشم‌اندازها و تکنیک‌های القا و گزینش گیاهان پلی‌پلوئید (6521 دریافت)
مروری بر گیاه اسفرزه (Plantago ovata Forsk. و Plantago psyllium L.) (6473 دریافت)
همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) (6327 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
دوره‌های آموزشی پژوهشکده گیاهان دارویی ( 33792 بازدید)
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی ( 29441 بازدید)
آدرس و تلفن تماس دفتر فصلنامه ( 23522 بازدید)
راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی - پژوهشی گیاهان دارویی ( 21014 بازدید)
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 13648 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 9547 بازدید)
راهنمای مراحل ارسال مقاله ویرایش شده (پس از اعمال نظرات داوران) ( 7783 بازدید)
انتشار شماره جدید (شماره 61، زمستان 1395، انگلیسی) فصلنامه گیاهان دارویی ( 7770 بازدید)
شناسنامه فصلنامه ( 7512 بازدید)
اهداف و زمینه نشریه ( 7298 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 7032 بازدید)
انتشار ویژه‌نامه شماره 10 (ضمیمه زمستان 95) فصلنامه گیاهان دارویی ( 5895 بازدید)
کسب رتبه اول فصلنامه گیاهان دارویی در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ( 5865 بازدید)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی به زبان انگلیسی (شماره ۶۳، تابستان 96) ( 5837 بازدید)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره هفتاد و دو، پاییز 1398) ( 4428 بازدید)
انتشار ویژه‌نامه شماره یازده فصلنامه گیاهان دارویی (ضمیمه پاییز 1396) ( 4332 بازدید)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره 66، بهار 97) ( 4288 بازدید)
فصلنامه گیاهان دارویی به عنوان نشریه علمی پژوهشی برتر هفته پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال 1396، انتخاب شد. ( 4283 بازدید)
فراخوان مقاله (گياهان دارويي و بيماري‌هاي اعصاب) ( 4046 بازدید)
فصلنامه گیاهان دارویی منتشر می‌کند ( 4022 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی ( 1 ارسال)
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
آدرس و تلفن تماس دفتر فصلنامه ( 1016 چاپ)
هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) ( 1005 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 925 چاپ)
راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی - پژوهشی گیاهان دارویی ( 839 چاپ)
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی ( 760 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 665 چاپ)
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی ( 559 چاپ)
راهنمای مراحل ارسال مقاله ویرایش شده (پس از اعمال نظرات داوران) ( 506 چاپ)
اهداف و زمینه نشریه ( 494 چاپ)
انتشار ویژه‌نامه شماره 10 (ضمیمه زمستان 95) فصلنامه گیاهان دارویی ( 491 چاپ)
انتشار شماره جدید (شماره 61، زمستان 1395، انگلیسی) فصلنامه گیاهان دارویی ( 469 چاپ)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی به زبان انگلیسی (شماره ۶۳، تابستان 96) ( 432 چاپ)
دوره‌های آموزشی پژوهشکده گیاهان دارویی ( 392 چاپ)
شناسنامه فصلنامه ( 383 چاپ)
شناسنامه فصلنامه ( 314 چاپ)
کسب رتبه اول فصلنامه گیاهان دارویی در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ( 283 چاپ)
فصلنامه گیاهان دارویی به عنوان نشریه علمی پژوهشی برتر هفته پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در سال 1396، انتخاب شد. ( 229 چاپ)
انتشار ویژه‌نامه شماره یازده فصلنامه گیاهان دارویی (ضمیمه پاییز 1396) ( 222 چاپ)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره هفتاد و دو، پاییز 1398) ( 222 چاپ)
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره 66، بهار 97) ( 211 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb