سال 18، شماره 70 - ( 3-1398 )                   سال 18 شماره 70 صفحات 121-110 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sattarzad Fathi S, Hassanian-Moghaddam H, Shadnia S, Zamani N, Rahimi M. Epidemiological Survey of Poisoning by Plants and Mushrooms in Loghman–e- Hakim Hospital of Tehran, Iran, 2007 – 2013. J. Med. Plants 2019; 18 (70) :110-121
URL: http://jmp.ir/article-1-2567-fa.html
ستارزاد فتحی سپیده، حسنیان مقدم حسین، شادنیا شاهین، زمانی نسیم، رحیمی میترا. بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با گیاهان و قارچ‌ها در بیماران بستری بیمارستان لقمان حکیم تهران طی سال‌های 92 – 1386. فصلنامه گياهان دارویی. 1398; 18 (70) :110-121

URL: http://jmp.ir/article-1-2567-fa.html


1- پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- دانشیار سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- استاد سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- استادیار سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- استادیار سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، گروه سم‌شناسی بالینی و مسمومیت‌ها، دانشکده پزشکی، بیمارستان لقمان حکیم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، mrahimi744@gmail.com
چکیده:   (3680 مشاهده)
مقدمه: از آنجاکه در جوامع امروزی نه تنها نقش تغذیه‌ای گیاهان و قارچ‌ها بسیار پررنگ و اساسی است بلکه پایه اصلی بسیاری از داروها نیز گیاهان و فرآورده‌های گیاهی است، لذا یکی از مشکلات سم‌شناسان بالینی موارد مسمومیت با این فراورده‌ها می‌باشد.
هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان شیوع، علائم، عوارض، درمان‌های مؤثر، نوع ماده مصرف شده، علت مصرف، محل تهیه، پراکنش جنسیتی و سنی مسمومیت با گیاهان و قارچ‌ها در بیماران بستری بیمارستان لقمان حکیم تهران می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر با تدوین پرسشنامه به بررسی بیماران بستری از آغاز سال 1386 تا پایان 1392 پرداخته است.
نتایج: از 103 مورد بررسی شده مسمومیت با گیاهان و قارچ‌ها، 1/64 درصد مرد و 9/35 درصد زن بوده‌اند. میانگین سنی بیماران ۱۹/۲۱ ± ۵۱/۳۰ سال به دست‌ آمد. شایع‌ترین ماده‌ی مصرف شده داتوره (34 درصد) بوده است. از سوی دیگر قارچ‌ها در 8/5 درصد موارد مسمومیت دیده شدند. بیشترین محل تهیه گیاهان و قارچ‌ها از عطاری‌ها گزارش شد (18/27 درصد). علت مصرف در درجه اول تصادفی و در درجه دوم ایجاد سرخوشی بوده است. چهار بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند و سه بیمار نیز نیاز به انتوباسیون داشتند. میانگین مدت زمان بستری بیماران ۲۸/۱ ± ۶۴/۱ روز به دست آمد.90 درصد درمان‌های انجام شده، حمایتی بودند و 7/75 درصد از بیماران بدون هیچ‌گونه عارضه بالینی بهبود پیدا نمودند.
نتیجه‌گیری: مسمومیت با گیاهان و قارچ‌ها از علل شایع مسمومیت و عمدتاً اتفاقی می‌باشند. در کودکان با الگوی مصرف اتفاقی و جوانان با الگوی سرخوشی بیشتر دیده می‌شود و عمدتاً با درمان‌های حمایتی و علامتی بهبود پیدا کرده‌اند.
متن کامل [PDF 1146 kb]   (1359 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فارماكولوژی و سم شناسی
دریافت: 1396/12/7 | پذیرش: 1397/3/8 | انتشار: 1398/3/5

فهرست منابع
1. Bates BA and Burns MM. Potentially toxic plant ingestions in children: Clinical manifestations and evaluation. 2018 UpToDate.
2. Wiegand TJ, DABAM F and Traub SJ. Clinical manifestations and evaluation of mushroom poisoning. UpToDate, July. 2013, 15.
3. Amini M, Khosrojerdi H and Afshari R. Acute Datura Stramonium poisoning in East of Iran - a case series. Avicenna J. Phytomedicine 2012; 2 (2): 86 - 9.
4. Pietsch J, Koch I, Hermanns-Clausen M, Hüller G, Wagner R and Dressler J. Pediatric plant exposures in Germany, 1998-2004. Clin. Toxicol. 2008 Jan 20; 46 (7): 686 - 91. [DOI:10.1080/15563650701474081]
5. Jaspersen-Schib R, Theus L, Guirguis-Oeschger M, Gossweiler B and Meier-Abt PJ. Serious plant poisonings in Switzerland 1966-1994. Case analysis from the Swiss Toxicology Information Center. Schweiz Med Wochenschr. 1996; 126 (25): 1085 - 98.
6. Krenzelok EP and Mrvos R. Friends and foes in the plant world: a profile of plant ingestions and fatalities. Clin. Toxicol. 2011; 49 (3): 142 - 9. [DOI:10.3109/15563650.2011.568945]
7. Chang S, Wu M, Deng J, toxicology CL-… and human, 1999 undefined. Poisoning by Datura leaves used as edible wild vegetables. researchgate.net. Chang SS, Wu ML, Deng JF, Lee CC, Chin TF, Liao SJ. Vet Hum Toxicol. Poisoning by Datura leaves used as edible wild vegetables.Vet. Hum. Toxicol. Aug 1999; 41 (4): 242-5.
8. Krenzelok EP and Mrvos R. Friends and foes in the plant world: A profile of plant ingestions and fatalities. Clin. Toxicol. 2011; 49 (3): 142 - 9. [DOI:10.3109/15563650.2011.568945]
9. French L, care RH-P emergency. undefined. Carpe Philon-An unhappy camper with vomiting and seizures. journals.lww.com. Osterhoudt, Kevin C. French, L. Keith Hendrickson, Robert G. Pediatric Emergency Care Carpe Philon-An unhappy camper with vomiting and seizures. 2010; 26 (12): 938-941. [DOI:10.1097/PEC.0b013e3182005b49]
10. America SD-E medicine clinics of N, undefined. Plant exposures: wilderness medicine. Elsevier. America SD-E medicine clinics of N, Plant exposures: wilderness medicine. Elsevier. 2004.
11. Downs C, Phillips J, Ranger A, journal LF-E medicine, 2002 undefined. A hemlock water dropwort curry: a case of multiple poisoning. emj.bmj.com. Downs C, Phillips J, Ranger A. Emerg. Med. J. A hemlock water dropwort curry: a case of multiple poisoning. 2002; 19 (5): 472-473. [DOI:10.1136/emj.19.5.472]
12. Lin TJ, Nelson LS, Tsai JL, Hung DZ, Hu SC, Chan HM, et al. Common toxidromes of plant poisonings in Taiwan. Clin. Toxicol. 2009 Feb; 47 (2): 161 - 8. [DOI:10.1080/15563650802077924]
13. Nelson L, Lewin N, Howland M and Hoffman R. Goldfrank's toxicologic emergencies. Nelson L, Lewin N, Howland M, Hoffman R. Goldfrank'stoxicologic emergencies. 2011.
14. Froberg B, Ibrahim D and Furbee RB. Plant Poisoning. Vol. 25, Emergency Medicine Clinics of North America. 2007, pp: 375 - 433. [DOI:10.1016/j.emc.2007.02.013]
15. Strzelecki A, Pichon N, Gaulier JM, Amiel JB, Champy P and Clavel M. Acute Toxic Herbal Intake in a Suicide Attempt and Fatal Refractory Ventricular Arrhythmia. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2010 Mar 26; 107 (2): 698 - 9. [DOI:10.1111/j.1742-7843.2010.00566.x]
16. Suchard J, … KW-A of emergency, 1998 undefined. Acute cyanide toxicity caused by apricot kernel ingestion. annemergmed.com. Suchard JR, Wallace KL, Gerkin RD. Acute cyanide toxicity caused by apricot kernel ingestion. Ann. Emerg. Med. 1998; 32 (6): 742-4. [DOI:10.1016/S0196-0644(98)70077-0]
17. Challoner K, Medicine MM-A of E. undefined. Castor bean intoxication. annemergmed.com. Challoner KR, Mc Carron MM. Castor bean intoxication. Ann. Emerg. Med. 1990; 19 (10): 1177-83. [DOI:10.1016/S0196-0644(05)81525-2]
18. Fleisher G and Ludwig S. Textbook of pediatric emergency medicine. Fleisher G, Ludwig S. Textbook of pediatric emergency medicine.Sixth edition (May 20, 2010).
19. Disease-a-Month DB- 2009 undefined. Akee fruit and Jamaican vomiting sickness (Blighia sapida Köenig). diseaseamonth.com. Barceloux DG. Akee fruit and Jamaican vomiting sickness (Blighia sapida Köenig) Disease-a-Month J. 2009; 55 (6): 318-26. [DOI:10.1016/j.disamonth.2009.03.002]
20. Weigand TJ. Clinical manifestations and evaluation of mushroom poisoning [Internet]. UpToDate. 2016 [cited 2018 Feb 11]. p. 1-12. Available from: https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-evaluation-of-mushroom-poisoning
21. Plenert B, Prasa D, Hentschel H and Deters M. Plant exposures reported to the Poisons Information Centre Erfurt from 2001-2010. Planta Med. 2012; 78 (5): 401 - 8. [DOI:10.1055/s-0031-1298253]
22. Fuchs J, Rauber-Lüthy C, Kupferschmidt H, Kupper J, Kullak-Ublick G-A and Ceschi A. Acute plant poisoning: analysis of clinical features and circumstances of exposure. Clin. Toxicol. 2011; 49 (7): 671 - 80. [DOI:10.3109/15563650.2011.597034]
23. Vichova P and Jahodar L. Plant poisonings in children in the Czech Republic, 1996-2001. Hum. Exp. Toxicol. 2003; 22 (9): 467 - 72. [DOI:10.1191/0960327103ht387oa]
24. Krenzelok EP. The use of poison prevention and education strategies to enhance the awareness of the poison information center and to prevent accidental pediatric poisonings. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 1995; 33 (6): 663 - 7. [DOI:10.3109/15563659509010625]
25. Tzimenatos L, Bond GR and Group PTES. Severe injury or death in young children from therapeutic errors: a summary of 238 cases from the American Association of Poison Control Centers. Clin. Toxicol. 2009; 47 (4): 348 - 54. [DOI:10.1080/15563650902897650]
26. Carstairs SD and Cantrell FL. Peyote and mescaline exposures: a 12-year review of a statewide poison center database. Clin. Toxicol. 2010; 48 (4): 350 - 3. [DOI:10.3109/15563650903586745]
27. Zilberman M, Tavares H and El-Guebaly N. Gender Similarities and Differences: The Prevalence and Course of Alcohol and Other Substance-Related Disorders. J. Addict. Dis. 2004; 22 (4): 61 - 74. [DOI:10.1300/J069v22n04_06]
28. Tuchman E. Women and addiction: the importance of gender issues in substance abuse research. J. Addict. Dis. 2010; 29 (2): 127 - 38. [DOI:10.1080/10550881003684582]
29. Eddleston M and Warrell DA. Management of acute yellow oleander poisoning. Oxford University Press; 1999. [DOI:10.1093/qjmed/92.9.483]
30. Bandara V, Weinstein SA, White J and Eddleston M. A review of the natural history, toxinology, diagnosis and clinical management of Nerium oleander (common oleander) and Thevetia peruviana (yellow oleander) poisoning. Toxicon 2010; 56 (3): 273 - 81. [DOI:10.1016/j.toxicon.2010.03.026]
31. Eddleston M, Ariaratnam CA, Meyer WP, Perera G, Kularatne AM, Attapattu S and et al. Epidemic of self‐poisoning with seeds of the yellow oleander tree (Thevetia peruviana) in northern Sri Lanka. Trop. Med. Int. Heal. 1999; 4 (4): 266 - 73. [DOI:10.1046/j.1365-3156.1999.00397.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb