سال 19، شماره 73 - ( English 1398 )                   سال 19 شماره 73 صفحات 11-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mehrpouri M, Hamidpour R, Hamidpour M. Cinnamon inhibits platelet function and improves cardiovascular system. J. Med. Plants 2020; 19 (73) :1-11
URL: http://jmp.ir/article-1-2280-fa.html
مهرپوری مهدیه، حمیدپور رفیع، حمیدپور محسن. دارچین موجب مهار عملکرد پلاکتی شده و سیستم قلبی عروقی را بهبود می‌بخشد. فصلنامه گياهان دارویی. 1398; 19 (73) :1-11

URL: http://jmp.ir/article-1-2280-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
2- گروه داروهای گیاهی، مرکز تحقیقات بیومدیکال پارس، کانزاس، امریکا
3- مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی خون‌ساز، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، mohsenhp@sbmu.ac.ir
چکیده:   (8672 مشاهده)
مقدمه: دارچین متعلق به خانواده برگ بو می‎باشد و یکی از رایج‌ترین ادویه‌هایی است که به عنوان داروی سنتی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. پوست و برگ دارچین حاوی روغن‌های ضروری و مشتقات از جمله الدهیدی دارچین، اسید دارچین و چندین ترکیب دیگر مانند پلی‌فنول‌ها می‌باشد. عصاره دارچین یکی از پرکاربردترین داروهای سنتی است که دارای خواص ضد التهابی و کاهش دهنده چربی می باشد. هدف: هدف از مرور مقالات رسیدن به این نکته که آیا دارچین دارای خاصیت ضد انعقادی و ضد تجمع پلاکتی می‌باشد. روش بررسی: با استفاده از ابزارهای موتورهای جستجو مانند  PubMedوScopus ، مقالاتی در مورد تأثیرات دارچین بر عملکرد پلاکت‌ها و بیماری‌های قلبی و عروقی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در این مقاله، یک تجزیه و تحلیل جامع از ترکیبات دارچین و تأثیر آنها بر عملکرد پلاکت و بیماری قلبی عروقی ارائه شده است. نتیجه‌گیری: روی هم رفته نتایج بر گرفته از مرور مقالات نشان داد که عصاره دارچین عملکرد پلاکتی دارد و به عنوان یک دارو مکمل می‌تواند در بیماری‌های قلبی عروقی استفاده کرد.
متن کامل [PDF 421 kb]   (3084 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: گياهان دارویی
دریافت: 1397/7/1 | پذیرش: 1397/9/27 | انتشار: 1399/3/13

فهرست منابع
1. Sangal A. Role of cinnamon as beneficial antidiabetic food adjunct: a review. Advances in Applied Science Res. 2011; 2 (4): 440-50.
2. Hamidpour R, Hamidpour S, Hamidpour M, Shahlari M, Sohraby M, Shahlari N and et al. Russian olive (Elaeagnus angustifolia L.): From a variety of traditional medicinal applications to its novel roles as active antioxidant, anti-inflammatory, anti-mutagenic and analgesic agent. eJTCM 2017; 7 (1): 24-9. [DOI:10.1016/j.jtcme.2015.09.004]
3. R Vasanthi H and P Parameswari R. Indian spices for healthy heart-an overview. Current Cardiology Reviews 2010; 6 (4): 274-9. [DOI:10.2174/157340310793566172]
4. Hamidpour R, Hamidpour S, Hamidpour M, Shahlari M, Sohraby M. Summer Savory: From the Selection of Traditional Applications to the Novel Effect in Relief, Prevention, and Treatment of a Number of Serious Illnesses such as Diabetes, Cardiovascular Disease, Alzheimer 's Disease, and Cancer. eJTCM 2014; 4 (4): 140-144. [DOI:10.4103/2225-4110.136540]
5. Hariri M and Ghiasvand R. Cinnamon and Chronic Diseases. Drug Discovery from Mother Nature. Springer; 2016, pp: 1-24. [DOI:10.1007/978-3-319-41342-6_1]
6. Barceloux DG. Cinnamon (cinnamomum species). Disease-A-Month 2009; 55 (6): 327-35. [DOI:10.1016/j.disamonth.2009.03.003]
7. Senanayake UM, Lee TH and Wills RB. Volatile constituents of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) oils. J. Agricultural and Food Chem. 1978; 26 (4): 822-4. [DOI:10.1021/jf60218a031]
8. Tung Y-T, Chua M-T, Wang S-Y and Chang S-T. Anti-inflammation activities of essential oil and its constituents from indigenous cinnamon (Cinnamomum osmophloeum) twigs. Bioresource Technol. 2008; 99 (9): 3908-13. [DOI:10.1016/j.biortech.2007.07.050]
9. Lin C-T, Chen C-J, Lin T-Y, Tung JC and Wang S-Y. Anti-inflammation activity of fruit essential oil from Cinnamomum insularimontanum Hayata. Bioresource Technol. 2008; 99 (18): 8783-7. [DOI:10.1016/j.biortech.2008.04.041]
10. Tung Y-T, Yen P-L, Lin C-Y and Chang S-T. Anti-inflammatory activities of essential oils and their constituents from different provenances of indigenous cinnamon (Cinnamomum osmophloeum) leaves. Pharmaceutical Biol. 2010; 48 (10): 1130-6. [DOI:10.3109/13880200903527728]
11. Singh G, Maurya S and Catalan CA. A comparison of chemical, antioxidant and antimicrobial studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins and their constituents. Food and Chemical Toxicol. 2007; 45 (9): 1650-61. [DOI:10.1016/j.fct.2007.02.031]
12. Jayaprakasha GK, Rao LJ and Sakariah KK. Chemical composition of volatile oil from Cinnamomum zeylanicum buds. Zeitschrift für Naturforschung C. 2002; 57 (11-12): 990-3. [DOI:10.1515/znc-2002-11-1206]
13. Jayaprakasha GK, Jagan Mohan Rao L and Sakariah KK. Volatile constituents from Cinnamomum zeylanicum fruit stalks and their antioxidant activities. J. Agricultural and Food Chem. 2003; 51 (15): 4344-8. [DOI:10.1021/jf034169i]
14. Hamidpour R, Hamidpour M, Hamidpour S and Shahlari M. Cinnamon from the selection of traditional applications to its novel effects on the inhibition of angiogenesis in cancer cells and prevention of Alzheimer's disease, and a series of functions such as antioxidant, anticholesterol, antidiabetes, antibacterial, antifungal, nematicidal, acaracidal, and repellent activities. J. Traditional and Complementary Medicine 2015; 5 (2): 66-70. [DOI:10.1016/j.jtcme.2014.11.008]
15. Jakhetia V, Patel R, Khatri P, Pahuja N, Garg S, Pandey A and et al. Cinnamon: a pharmacological review. J. Advanced Scientific Res. 2010; 1 (2): 19-23.
16. Shen Y, Jia L-N, Honma N, Hosono T, Ariga T and Seki T. Beneficial effects of cinnamon on the metabolic syndrome, inflammation, and pain, and mechanisms underlying these effects-a review. eJTCM 2012; 2 (1): 27-32. [DOI:10.1016/S2225-4110(16)30067-0]
17. Aneja KR and Joshi R. Antimicrobial activity of Syzygium aromaticum and its bud oil against dental cares causing microorganisms. Ethnobotanical Leaflets 2010; 14: 960-75.
18. Chang S-T, Chen P-F and Chang S-C. Antibacterial activity of leaf essential oils and their constituents from Cinnamomum osmophloeum. J. Ethnopharmacol. 2001; 77 (1): 123-7. [DOI:10.1016/S0378-8741(01)00273-2]
19. Hili P, Evans C and Veness R. Antimicrobial action of essential oils: the effect of dimethylsulphoxide on the activity of cinnamon oil. Letters in Applied Microbiol. 1997; 24 (4): 269-75. [DOI:10.1046/j.1472-765X.1997.00073.x]
20. Matan N, Rimkeeree H, Mawson A, Chompreeda P, Haruthaithanasan V and Parker M. Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions. International J. Food Microbiol. 2006; 107 (2): 180-5. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2005.07.007]
21. Gende LB, Floris I, Fritz R and Eguaras MJ. Antimicrobial activity of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum) essential oil and its main components against Paenibacillus larvae from Argentine. Bulletin of Insectol. 2008; 61 (1): 1.
22. Kędzia A. The activity of cinnamon oil (Oleum Cinnamomi) against anaerobic bacteria. Postępy Fitoterapii. 2011; 1: 1-6.
23. Nabavi SF, Di Lorenzo A, Izadi M, Sobarzo-Sánchez E, Daglia M and Nabavi SM. Antibacterial effects of cinnamon: From farm to food, cosmetic and pharmaceutical industries. Nutrients 2015; 7 (9): 7729-48. [DOI:10.3390/nu7095359]
24. Wang S-Y, Chen P-F and Chang S-T. Antifungal activities of essential oils and their constituents from indigenous cinnamon (Cinnamomum osmophloeum) leaves against wood decay fungi. Bioresource Technol. 2005; 96 (7): 813-8. [DOI:10.1016/j.biortech.2004.07.010]
25. Kędzia A, Ziółkowska-Klinkosz M, Kusiak A, Kochańska B, Kędzia AW and Wojtaszek-Słomińska A. The activity in vitro of cinnamon oil (Oleum Cinnamomi) against yeast like fungi. Postępy Fitoterapii. 2015; (16) 1: 16-20.
26. Park I-K, Park J-Y, Kim K-H, Choi K-S, Choi I-H, Kim C-S and et al. Nematicidal activity of plant essential oils and components from garlic (Allium sativum) and cinnamon (Cinnamomum verum) oils against the pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus). Nematol. 2005; 7 (5): 767-74. [DOI:10.1163/156854105775142946]
27. Kong J-O, Lee S-M, Moon Y-S, Lee S-G and Ahn Y-J. Nematicidal activity of cassia and cinnamon oil compounds and related compounds toward Bursaphelenchus xylophilus (Nematoda: Parasitaphelenchidae). J. Nematol. 2007; 39 (1): 31.
28. Chao LK, Hua K-F, Hsu H-Y, Cheng S-S, Liu J-Y and Chang S-T. Study on the antiinflammatory activity of essential oil from leaves of Cinnamomum osmophloeum. J. Agricultural and Food Chem. 2005; 53 (18): 7274-8. [DOI:10.1021/jf051151u]
29. Hong J-W, Yang G-E, Kim YB, Eom SH, Lew J-H and Kang H. Anti-inflammatory activity of cinnamon water extract in vivo and in vitro LPS-induced models. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012; 12 (1): 237. [DOI:10.1186/1472-6882-12-237]
30. Lu J, Zhang K, Nam S, Anderson RA, Jove R and Wen W. Novel angiogenesis inhibitory activity in cinnamon extract blocks VEGFR2 kinase and downstream signaling. Carcinogenesis 2009; 31 (3): 481-8. [DOI:10.1093/carcin/bgp292]
31. Kwon H-K, Jeon WK, Hwang J-S, Lee C-G, So J-S, Park J-A and et al. Cinnamon extract suppresses tumor progression by modulating angiogenesis and the effector function of CD8+ T cells. Cancer Letters 2009; 278 (2): 174-82. [DOI:10.1016/j.canlet.2009.01.015]
32. Kwon H-K, Hwang J-S, So J-S, Lee C-G, Sahoo A, Ryu J-H and et al. Cinnamon extract induces tumor cell death through inhibition of NFκB and AP1. BMC Cancer 2010; 10 (1): 392. [DOI:10.1186/1471-2407-10-392]
33. Koppikar SJ, Choudhari AS, Suryavanshi SA, Kumari S, Chattopadhyay S and Kaul-Ghanekar R. Aqueous cinnamon extract (ACE-c) from the bark of Cinnamomum cassia causes apoptosis in human cervical cancer cell line (SiHa) through loss of mitochondrial membrane potential. BMC Cancer 2010; 10 (1): 210. [DOI:10.1186/1471-2407-10-210]
34. Mancini-Filho J, Van-Koiij A, Mancini D, Cozzolino F and Torres R. Antioxidant activity of cinnamon (Cinnamomum zeylanicum, Breyne) extracts. Bollettino Chimico Farmaceutico. 1998; 137 (11): 443-7.
35. Shobana S and Naidu KA. Antioxidant activity of selected Indian spices. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA). 2000; 62 (2): 107-10. [DOI:10.1054/plef.1999.0128]
36. Mathew S and Abraham TE. Studies on the antioxidant activities of cinnamon (Cinnamomum verum) bark extracts, through various in vitro models. Food Chem. 2006; 94 (4): 520-8. [DOI:10.1016/j.foodchem.2004.11.043]
37. Mathew S and Abraham TE. In vitro antioxidant activity and scavenging effects of Cinnamomum verum leaf extract assayed by different methodologies. Food and Chemical Toxicol. 2006; 44 (2): 198-206. [DOI:10.1016/j.fct.2005.06.013]
38. Kim N-M, Sung H-S and Kim W-J. Effect of solvents and some extraction conditions on antioxidant activity in cinnamon extracts. Korean Journal of Food Science and Technol. 1993; 25 (3): 204-9.
39. Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990s. Nature. 1993; 362 (6423): 801-9. [DOI:10.1038/362801a0]
40. Maracy MR, Isfahani MT, Kelishadi R, Ghasemian A, Sharifi F, Shabani R and et al. Burden of ischemic heart diseases in Iran, 1990-2010: Findings from the Global Burden of Disease study 2010. J. Research in Medical Sciences:The Official J. Isfahan University of Medical Sciences 2015; 20 (11): 1077. [DOI:10.4103/1735-1995.172832]
41. Members WG, Benjamin EJ, Blaha MJ, Chiuve SE, Cushman M, Das SR and et al. Heart disease and stroke statistics-2017 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2017; 135 (10): e146. [DOI:10.1161/CIR.0000000000000491]
42. Duric K, Kovac-Besovic EE, Niksic H, Muratovic S and Sofic E. Anticoagulant activity of some Artemisia dracunculus leaf extracts. Bosnian J. Basic Medical Sciences 2015; 15 (2): 9. [DOI:10.17305/bjbms.2015.384]
43. Paez Espinosa EV, Murad JP and Khasawneh FT. Aspirin: pharmacology and clinical applications. Thrombosis 2011; 2012: 1-15. [DOI:10.1155/2012/173124]
44. Ittaman SV, VanWormer JJ and Rezkalla SH. The role of aspirin in the prevention of cardiovascular disease. Clinical Medicine & Res. 2014; 12 (3-4): 147-54. [DOI:10.3121/cmr.2013.1197]
45. Huang ES, Strate LL, Ho WW, Lee SS and Chan AT. Long-term use of aspirin and the risk of gastrointestinal bleeding. The American J. Medicine 2011; 124 (5): 426-33. [DOI:10.1016/j.amjmed.2010.12.022]
46. Kim SY, Koo YK, Koo JY, Ngoc TM, Kang SS, Bae K and et al. Platelet anti-aggregation activities of compounds from Cinnamomum cassia. J. Medicinal Food 2010; 13 (5): 1069-74. [DOI:10.1089/jmf.2009.1365]
47. Raghavendra R and Naidu KA. Spice active principles as the inhibitors of human platelet aggregation and thromboxane biosynthesis. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2009; 81 (1): 73-8. [DOI:10.1016/j.plefa.2009.04.009]
48. Chen S-J, Wang M-H and Chen J. Antiplatelet and calcium inhibitory properties of eugenol and sodium eugenol acetate. General Pharmacology: The Vascular System 1996; 27 (4): 629-33. [DOI:10.1016/0306-3623(95)02089-6]
49. Huang J, Wang S, Luo X, Xie Y and Shi X. Cinnamaldehyde reduction of platelet aggregation and thrombosis in rodents. Thrombosis Res. 2007; 119 (3): 337-42. [DOI:10.1016/j.thromres.2006.03.001]
50. Takenaga M, Hirai A, Terano T, Tamura Y, Kitagawa H and Yoshida S. In vitro effect of cinnamic aldehyde, a main component of Cinnamomi cortex, on human platelet aggregation and arachidonic acid metabolism. J. Pharmacobio-Dynamics 1987; 10 (5): 201-8. [DOI:10.1248/bpb1978.10.201]
51. Yu SM, Wu TS and Teng CM. Pharmacological characterization of cinnamophilin, a novel dual inhibitor of thromboxane synthase and thromboxane A2 receptor. British J. Pharmacol. 1994; 111 (3): 906-12. [DOI:10.1111/j.1476-5381.1994.tb14824.x]
52. Huang J, Luo X, Wang S, Xie Y and Shi X. Effects of cinnamaldehyde on platelet aggregation and thrombosis formation. Chin. J. Clin. Rehabil. 2006; 10: 34-6.
53. Matsuda H, Matsuda R, Fukuda S, Shiomoto H and Kubo M. Anti-thrombic actions of 70% methanolic extract and cinnamic aldehyde from cinnamomi cortex. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 1987; 35 (3): 1275-80. [DOI:10.1248/cpb.35.1275]
54. Osende J, Shimbo D, Fuster V, Dubar M and Badimon J. Antithrombotic effects of S 18886, a novel orally active thromboxane A2 receptor antagonist. J. Thrombosis and Haemostasis 2004; 2 (3): 492-8. [DOI:10.1111/j.1538-7933.2004.00639.x]
55. Craig WJ. Health effects of vegan diets. The American J. Clinical Nutrition 2009; 89 (5): 1627S-33S. [DOI:10.3945/ajcn.2009.26736N]
56. Rajaram S. The effect of vegetarian diet, plant foods, and phytochemicals on hemostasis and thrombosis. The American J. Clinical Nutrition 2003; 78 (3): 552S-8S. [DOI:10.1093/ajcn/78.3.552S]
57. Rahman S, Begum H, Rahman Z, Ara F, Iqbal MJ and Yousuf AKM. Effect of cinnamon (Cinnamomum cassia) as a lipid lowering agent on hypercholesterolemic rats. J. Enam Medical College. 2013; 3 (2): 94-8. [DOI:10.3329/jemc.v3i2.16132]
58. Sengsuk C, Sanguanwong S, Tangvarasittichai O and Tangvarasittichai S. Effect of cinnamon supplementation on glucose, lipids levels, glomerular filtration rate, and blood pressure of subjects with type 2 diabetes mellitus. Diabetology International 2016; 7 (2): 124-32. [DOI:10.1007/s13340-015-0218-y]
59. Khadem HH, Farsad NA, Pourghassem GB, Ali AA and Nemati A. Effect of cinnamon supplementation on blood glucose and lipid levels in type2 diabetic patients. Journal of Paramedical Sciences 2011; 1 (2): 2-6.
60. Dugoua J, Perri D, Seely D, Ardilouze J, Ridout R, Bowers K and et al. P02. 123. The anti-diabetic and cholesterol-lowering effects of common and cassia cinnamon (Cinnamomum verum and C. aromaticum): a randomized controlled trial. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012; 12 (1): P179. [DOI:10.1186/1472-6882-12-S1-P179]
61. Vafa M, Mohammadi F, Shidfar F, Sormaghi MS, Heidari I, Golestan B and et al. Effects of cinnamon consumption on glycemic status, lipid profile and body composition in type 2 diabetic patients. International J. Preventive Medicine 2012; 3 (8): 531.
62. Mang B, Wolters M, Schmitt B, Kelb K, Lichtinghagen R, Stichtenoth D and et al. Effects of a cinnamon extract on plasma glucose, HbA1c, and serum lipids in diabetes mellitus type 2. European J. Clinical Investigation 2006; 36 (5): 340-4. [DOI:10.1111/j.1365-2362.2006.01629.x]
63. Anderson RA, Broadhurst CL, Polansky MM, Schmidt WF, Khan A, Flanagan VP and et al. Isolation and characterization of polyphenol type-A polymers from cinnamon with insulin-like biological activity. J. Agricultural and Food Chem. 2004; 52 (1): 65-70. [DOI:10.1021/jf034916b]
64. Wang N and Tall AR. Cholesterol in platelet biogenesis and activation. Blood 2016; 127 (16): 1949-53. [DOI:10.1182/blood-2016-01-631259]
65. Sener A, Ozsavci D, Oba R, Demirel GY, Uras F and Yardimci KT. Do platelet apoptosis, activation, aggregation, lipid peroxidation and platelet-leukocyte aggregate formation occur simultaneously in hyperlipidemia? Clinical Biochem. 2005; 38 (12): 1081-7. [DOI:10.1016/j.clinbiochem.2005.09.005]
66. Chan L, Luo X, Ni H, Shi H, Liu L, Wen Z and et al. High levels of LDL-C combined with low levels of HDL-C further increase platelet activation in hypercholesterolemic patients. Brazilian J. Medical and Biological Res. 2015; 48 (2): 167-73. [DOI:10.1590/1414-431x20144182]
67. Korporaal SJ and Akkerman J-WN. Platelet activation by low density lipoprotein and high density lipoprotein. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis 2006; 35 (3-4): 270-80. [DOI:10.1159/000093220]
68. Korporaal SJ, Van Eck M, Adelmeijer J,Ijsseldijk M, Out R, Lisman T and et al. Platelet activation by oxidized low density lipoprotein is mediated by CD36 and scavenger receptor-A. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biol. 2007; 27 (11): 2476-83. [DOI:10.1161/ATVBAHA.107.150698]
69. Podrez EA, Byzova TV, Febbraio M, Salomon RG, Ma Y, Valiyaveettil M and et al. Platelet CD36 links hyperlipidemia, oxidant stress and a prothrombotic phenotype. Nature Medicine 2007; 13 (9): 1086-95. [DOI:10.1038/nm1626]
70. Shattil S, Anaya-Galindo R, Bennett J, Colman RW and Cooper R. Platelet hypersensitivity induced by cholesterol incorporation. J. Clinical Investigation. 1975; 55 (3): 636. [DOI:10.1172/JCI107971]
71. Khan SH and Ahmad SA. Relationship between platelet indices and lipidemias: A cross-sectional study at Karachi. Journal of Postgraduate Medical Institute (Peshawar-Pakistan). 2014; 28 (2): 121-127.
72. Kang H, Park S-H, Yun J-M, Nam T-G, Kim Y-E, Kim D-O and et al. Effect of cinnamon water extract on monocyte-to-macrophage differentiation and scavenger receptor activity. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014; 14 (1): 90. [DOI:10.1186/1472-6882-14-90]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb