:: بایگانی بخش اخبار نشریه: ::
:: انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره 62، بهار 96) - ۱۳۹۶/۳/۷ -
:: انتشار شماره جدید (شماره 61، زمستان 1395، انگلیسی) فصلنامه گیاهان دارویی - ۱۳۹۵/۱۲/۸ -
:: انتشار ویژه‌نامه شماره 10 (ضمیمه زمستان 95) فصلنامه گیاهان دارویی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -
:: کسب رتبه اول فصلنامه گیاهان دارویی در بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ -
:: راه‌اندازی پایگاه جدید - ۱۳۸۹/۳/۲۰ -