یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 82 (3-1401) - 9 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS سال 21 - شماره 81 (12-1400) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 80 (9-1400) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 79 (English 5-1400) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 78 (English 2-1400) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS سال 20 - شماره 77 (English 10-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 76 (English 8-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 75 (6-1399) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 74 (3-1399) - 25 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS سال 19 - شماره 73 (English 12-1398) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 72 و S12 (Supplement 12 9-1398) - 26 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 72 (8-1398) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 71 (English 6-1398) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 70 (3-1398) - 17 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS سال 18 - شماره 69 (12-1397) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 68 (9-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 67 (English 6-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 66 (3-1397) - 15 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS سال 17 - شماره 65 (English 12-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 64 و S11 (Supplement 11 10-1396) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 64 (8-1396) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 63 (English 5-1396) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 62 (3-1396) - 17 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 61 (English 12-1395) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 16 - شماره 61 و S10 (supplement 10 11-1395) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 60 (8-1395) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 59 (English 6-1395) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 58 (2-1395) - 18 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS سال 15 - شماره 57 (English 12-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 56 (9-1394) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 55 (English 6-1394) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 54 (3-1394) - 15 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS سال 14 - شماره 53 (English 12-1393) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 52 (9-1393) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 51 (English 6-1393) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 50 (3-1393) - 17 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS سال 13 - شماره 49 (English 12-1392) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 48 (9-1392) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 47 (English 6-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 46 (3-1392) - 16 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS سال 12 - شماره 45 (English 12-1391) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 44 (9-1391) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 43 (English 6-1391) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 42 (3-1391) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 42 و S9 (supplement 9 3-1391) - 25 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - شماره 41 (English 12-1390) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 11 - (supplement 8 12-1390) - 25 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 40 (9-1390) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - (supplement 7 8-1390) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 39 (English 6-1390) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 38 (3-1390) - 18 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS سال 10 - شماره 37 (English 12-1389) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 36 (9-1389) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 35 (English 6-1389) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 34 (3-1389) - 19 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - شماره 33 (12-1388) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 9 - (supplement 6 12-1388) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 32 (9-1388) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 31 (English 6-1388) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 30 (3-1388) - 17 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - شماره 29 (12-1387) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 8 - (Supplement 5 (English) 12-1387) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 28 (9-1387) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 27 (6-1387) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 26 (3-1387) - 12 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - شماره 25 (12-1386) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 7 - (Supplement 4 (English) 12-1386) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 24 (9-1386) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 23 (6-1386) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 22 (3-1386) - 12 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - (Supplement 3 Anti-microbial plants 12-1385) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 6 - شماره 21 (12-1385) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 20 (9-1385) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 19 (6-1385) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 18 (3-1385) - 9 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - (Supplement 2 diabetes 12-1384) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 5 - شماره 17 (12-1384) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 16 (9-1384) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 15 (6-1384) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 14 (3-1384) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - (supplement 1 12-1383) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 4 - شماره 13 (12-1383) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 12 (9-1383) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 11 (6-1383) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 10 (3-1383) - 9 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS سال 3 - شماره 9 (12-1382) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 8 (9-1382) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 7 (6-1382) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 6 (3-1382) - 8 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS سال 2 - شماره 5 (12-1381) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 4 (9-1381) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 3 (6-1381) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 2 (3-1381) - 8 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS سال 1 - شماره 1 (12-1380) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb