سال 19، شماره 74 - ( 4-1399 )                   سال 19 شماره 74 صفحات 229-238 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salari S, Shamsaddini M. The production of nanoliposomal system containing Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss essential oil made by sonication and filtration methods. J. Med. Plants. 2020; 19 (74) :229-238
URL: http://jmp.ir/article-1-2341-fa.html
سالاری شهرزاد، شمس الدینی مهرداد. ساخت سامانه نانولیپوزومی حاوی اسانس گیاه دارویی مشگک با دو روش سونیکاسیون و فیلتراسیون. فصلنامه گياهان دارویی. 1399; 19 (74) :229-238

URL: http://jmp.ir/article-1-2341-fa.html


1- بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ، shahsal93@gmail.com
2- موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرمان، ایران
چکیده:   (170 مشاهده)
مقدمه: گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) بومی ایران بوده و اسانس آن دارای خاصیت ضدسرطانی می‌باشد. هدف: اسانس‌ها به علت عدم پایداری کاربرد محدودی دارند. در این پژوهش ساخت نانولیپوزوم حاوی اسانس مشگک با فراوانی و توزیع اندازه مناسب به منظور افزایش پایداری اسانس برای استفاده در سامانه‌های دارورسانی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی ترکیبات اسانس شناسایی شد و با روش آب پوشانی لایه نازک چربی لیپوزوم‌ها ساخته شدند. نانولیپوزوم‌ها با دو روش و فیلتراسیون و سونیکاسیون با دو ضریب مولی 3:2 و 7:3 و با نسبت V/V 1:3 اسانس به فاز چربی ساخته شدند. نتایج: نتایج نشان داد که سایز نانوذرات ساخته شده با ضریب مولی 2:3 با روش فیلتراسیون 8/269 نانومتر با فراوانی100 درصد و PDI 507/0 با محصورسازی 34 درصد و با روش سونیکاسیون 49/39 و 4/354 نانومتر با فراوانی 7/80 به 3/19 درصد و PDI 856/0 با محصورسازی 38 درصد به دست آمد. سایز ضریب مولی 7:3 با روش فیلتراسیون 9/358 نانومتر با فراوانی 100 درصد و PDI 286/0 با محصورسازی 5/43 درصد و با روش سونیکاسیون 4/224 و 5330 نانومتر با فراوانی 93 به 7 درصد و PDI 229/0 با محصورسازی 46 درصد به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده این مطلب مهم است که نانولیپوزوم‌های ساخته شده با روش سونیکاسیون نسبت به فیلتراسیون دارای اندازه ذرات کوچکتری جهت استفاده در سیستم نانوحامل‌های لیپوزومی بودند و ضریب مولی 7:3 نسبت به 3:2 از کارایی محصورسازی بیشتری برخوردار بود.مقدمه: گیاه مشگک (Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss.) بومی ایران بوده و اسانس آن دارای خاصیت ضدسرطانی می‌باشد. هدف: اسانس‌ها به علت عدم پایداری کاربرد محدودی دارند. در این پژوهش ساخت نانولیپوزوم حاوی اسانس مشگک با فراوانی و توزیع اندازه مناسب به منظور افزایش پایداری اسانس برای استفاده در سامانه‌های دارورسانی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی ترکیبات اسانس شناسایی شد و با روش آب پوشانی لایه نازک چربی لیپوزوم‌ها ساخته شدند. نانولیپوزوم‌ها با دو روش و فیلتراسیون و سونیکاسیون با دو ضریب مولی 3:2 و 7:3 و با نسبت V/V 1:3 اسانس به فاز چربی ساخته شدند. نتایج: نتایج نشان داد که سایز نانوذرات ساخته شده با ضریب مولی 2:3 با روش فیلتراسیون 8/269 نانومتر با فراوانی100 درصد و PDI 507/0 با محصورسازی 34 درصد و با روش سونیکاسیون 49/39 و 4/354 نانومتر با فراوانی 7/80 به 3/19 درصد و PDI 856/0 با محصورسازی 38 درصد به دست آمد. سایز ضریب مولی 7:3 با روش فیلتراسیون 9/358 نانومتر با فراوانی 100 درصد و PDI 286/0 با محصورسازی 5/43 درصد و با روش سونیکاسیون 4/224 و 5330 نانومتر با فراوانی 93 به 7 درصد و PDI 229/0 با محصورسازی 46 درصد به دست آمد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده این مطلب مهم است که نانولیپوزوم‌های ساخته شده با روش سونیکاسیون نسبت به فیلتراسیون دارای اندازه ذرات کوچکتری جهت استفاده در سیستم نانوحامل‌های لیپوزومی بودند و ضریب مولی 7:3 نسبت به 3:2 از کارایی محصورسازی بیشتری برخوردار بود.
متن کامل [PDF 629 kb]   (100 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: گياهان دارویی
دریافت: 1397/8/16 | پذیرش: 1398/2/9 | انتشار: 1399/4/31

فهرست منابع
1. Shahabipour S, Firuzi O and Asadollahi M. Essential oil composition and cytotoxic activity of Ducrosia anethifolia and Ducrosia flabellifolia from Iran. J. Essent. Oil Res. 2013; 25: 160-63. [DOI:10.1080/10412905.2013.773656]
2. Nedovic V, Kalusevic A, Manojlovic V, Levic S and Bugarski B. An overview of encapsulation technologies for food applications. Procedia Food Sci. 2011;‌ 1: 1806-15. [DOI:10.1016/j.profoo.2011.09.265]
3. Pavelkova A, Kacaniova M, Horska E, Rovna K, Hleba L and Petrova J. The effect of vacuum packaging, EDTA, oregano and thyme oils on the microbiological quality of chicken's breast. Anaerobe 2014; 29: 128 -38. [DOI:10.1016/j.anaerobe.2013.09.002]
4. Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods a review. International Journal of Food Microbiol 2004; 94(3): 223-53. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022]
5. Hosseini SF, Zandi M, Rezaei M and Farahmandghavi F. Two-step method for encapsulation of oregano essential oil in chitosan nanoparticles: preparation, characterization and in vitro release study. Carbohydr Polym. 2013; 95(1): 50-6. [DOI:10.1016/j.carbpol.2013.02.031]
6. Zasadzinski JA. Novel methods of enhanced retention in and rapid, targeted release from liposomes. Current Opinion in Colloid & Interface Science 2011; 16(3): 203-14. [DOI:10.1016/j.cocis.2010.12.004]
7. Singh K and Mezei M. Liposomal ophthalmic drug delivery system. Dihydrostreptomycin sulfate. International Journal of Pharmaceutics 1984; 19(3): 263-69. [DOI:10.1016/0378-5173(84)90056-5]
8. Minko T. New generation of liposomal drugs for cancer. Anti-cancer Agents in Medicinal Chem. 2006; 6(6): 537-52. [DOI:10.2174/187152006778699095]
9. Peer D. Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy. Nat. Nano. 2007; 2(12): 751-60. [DOI:10.1038/nnano.2007.387]
10. Wu G. Chapter 14 Synthesis, Characterization, and Optical Response of Gold Nanoshells Used to Trigger Release from Liposomes, in Methods in Enzymology. D. Nejat, Editor 2009; 464: 279-307. [DOI:10.1016/S0076-6879(09)64014-3]
11. Anderson LJE and et al. Optically guided controlled release from liposomes with tunable plasmonic nanobubbles. J. Controlled Release 2010; 144(2): 151-8. [DOI:10.1016/j.jconrel.2010.02.012]
12. Liu Z and et al. siRNA Delivery into Human T Cells and Primary Cells with Carbon-Nanotube Transporters. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2007; 46(12): 2023-27. [DOI:10.1002/anie.200604295]
13. Arias JL. Nanotechnology and Drug Delivery. Nanoplatforms in Drug Delivery. CRC Press USA 2014, pp: 216-18. [DOI:10.1201/b17271]
14. Mozafari MR. Nanoliposomes and Their Applications in Food Nanotechnology. Journal of Liposome Res. 2008; 18(4): 309-27. [DOI:10.1080/08982100802465941]
15. Begum K, Sarker A, Shimu IJ, Chowdhury MMI and Jalil R. Characterization of Nanoemulsion Prepared from Self-emulsifying Rifampicin and its Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus and Stap epidermidis Isolated from AcneDhaka. Uni. J. Pharm. Sci. 2016; 117-29. [DOI:10.3329/dujps.v14i2.28507]
16. Tao F, Hill LE, Peng Y and Gomes CL. Synthesis and characterization of β-cyclodextrin inclusion complexes of thymol and thyme oil for antimicrobial delivery applications. LWT-Food Sci. Technol. 2014; 59(1): 247-55. [DOI:10.1016/j.lwt.2014.05.037]
17. Trifkovic KT, Milasinovic NZ, Djordjevic B, Krusic MTK, Knezevic-Jugovic ZD, Nedovic VA and Bugarski BM. Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, Carbohydr. Polym. 2014; 111: 901-7. [DOI:10.1016/j.carbpol.2014.05.053]
18. Celia C, Trapasso E, Locatelli M, Navarra M, Ventura CA, Wolfram J and et al. Anticancer activity of liposomal bergamot essential oil (BEO) on human neuroblastoma cells. Colloids Surf. B Biointerfaces. 2013; 112: 548-53. [DOI:10.1016/j.colsurfb.2013.09.017]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb