فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اطلاعات تماس
آدرس و تلفن تماس دفتر فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس دفتر فصلنامه :
تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، خیابان والعصر، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۴۳، طبقه دوم، واحد ۶، صندوق پستی: ۱۴۴۶- ۱۳۱۴۵، کدپستی: ۱۴۱۹۸۱۵۴۷۷

پست الکترونیک: infojmp.ir

تلفن:
۶۶۵۶۱۰۵۰ (۰۲۱)
۶۶۵۶۱۴۷۰ (۰۲۱)
۶۶۵۶۱۴۶۷ (۰۲۱)
۶۶۵۶۱۴۷۵ (۰۲۱)
نمابر:
۶۶۵۶۱۴۹۱ (۰۲۱)
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب