فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۲، بهار ۱۴۰۱)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
    این شماره از فصلنامه شامل نه مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل گیاه شنبلیله، پونه‎سای مواج، گل راعی، زنجبیل شامی، کبر، تاتوره علفی، بابونه دارویی، تنباکو و چند گیاه دیگر می باشد.
   برای مقالات این شماره، ۳۵ داوری انجام شده از این تعداد ۱۰ داور از پژوهشکده و ۲۵ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.
  علاقمندان به دریافت مقالات این شماره به آرشیو مقالات، مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.43.91.fa
برگشت به اصل مطلب