فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 
نشریه گیاهان دارویی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود.
این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی، سم‌شناسی و فارماسیوتیکس می‌باشد.

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.42.24.fa
برگشت به اصل مطلب