پرسش‌های متداول


:: پرسش عمومی
# با سلام لطفا مدت زمان ارزیابی اولیه مجله به مقالات ارسالي  را اعلام نماييد؟
با سلام،
حدود يك هفته تا 10 روز
1400/6/13 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید