سال 22، شماره 86 - ( 3-1402 )                   سال 22 شماره 86 صفحات 112-88 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مرتع و آبخیزداری (مهندسی طبیعت)، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فسا، ایران
2- استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران ، hamze@ujiroft.ac.ir
3- گروه تولید و بهره‎برداری از گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، سیستان و بلوچستان، ایران
چکیده:   (1185 مشاهده)
مقدمه: طب گیاهی سنتی در جوامع فارسی استان فارس به ویژه شهرستان فسا قدمت طولانی دارد. به‌رغم تاریخ کهن و فرهنگ غنی این منطقه در زمینه طب سنتی، مطالعه جامعی در خصوص دانش اتنوبوتانی این منطقه منحصر به فرد و با وابستگی بالا به گیاهان دارویی انجام نشده است. هدف: هدف اصلی این مطالعه شناسایی و ثبت گیاهان دارویی و دانش گیاهی سنتی جوامع قومی شهرستان فسا در استان فارس بود. روش بررسی: داده‌های اتنوفارماکولوژیکی با استفاده از پرسشنامه‌های نیمه ساختاریافته و مصاحبه‌های گروهی در یک دوره دو ساله (2022-2021) جمع‌آوری شد. 45 نفر از افراد آگاه محلی برای جمع‌آوری داده‌ها انتخاب و مصاحبه شدند. شاخص‌های کمی از جمله فاکتورهای اجماع مطلعین (ICF) و گزارش استفاده (UR) محاسبه شدند. گونه‌های گیاهی دارویی با روش‌های استاندارد توسط گیاه‌شناسان شناسایی شدند. نتایج: 62 گیاه دارویی متعلق به 58 جنس و 27 خانواده برای درمان 12 دسته بیماری توسط جوامع محلی ثبت شد. رایج‌ترین روش تهیه دم کرده و سپس جوشانده و ضماد بود. بیماری‌های پوستی (0.93 = ICF)، عصبی (0.92 = ICF) و گوارشی (0.91 = ICF) به عنوان شایع‌ترین طبقه بیماری در این زمینه ثبت شدند. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که دانش گیاهی سنتی شهرستان فسا همچنان غنی است و رابطه آشکاری را بین فرهنگ کهن دارویی این منطقه و طب سنتی ایران نشان می‌دهد. بنابراین ارزیابی فعالیت فارماکولوژیکی گیاهان دارویی پرمصرف می‌تواند منجر به تولید داروهای گیاهی جدید شود.
متن کامل [PDF 1608 kb]   (824 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: داروسازی سنتی و طب سنتی
دریافت: 1402/2/1 | پذیرش: 1402/3/10 | انتشار: 1402/3/10

فهرست منابع
1. Asadi-Samani M, Moradi MT, Bahmani M and Shahrani M. Antiviral medicinal plants of Iran: Review of ethnobotanical evidence. Int. J. Pharm. Tech Res. 2016; 9(5): 427-434.
2. Surmaghi MS, Amin YAG and Mahmoodi Z. Survey of Iranian plants for saponins alkaloids flavonoids and tannins. IV. DARU J. Pharm. Sci. 1992; 2(2-3): 1-11.
3. Jahantab E, Hatami E, Sayadian M and Salahi Ardakani A. Ethnobotanical study of medicinal plants of Boyer Ahmad and Dena regions in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. Iran. Adv. Herb. Med. 2018; 4(4): 12-22.
4. Nikbakht A and Kafi M. The history of traditional medicine and herbal plants in Iran. In VIII International People-Plant Symposium on Exploring Therapeutic Powers of Flowers, Greenery and Nature 790. 2004. 255-258. [DOI:10.17660/ActaHortic.2008.790.37]
5. Gordon BL. Medicine throughout antiquity: FA Davis Company; 1949.
6. Hamedi A, Zarshenas MM, Sohrabpour M and Zargaran A. Herbal medicinal oils in traditional Persian medicine. Pharm. Biol. 2013; 51(9): 1208-1218. [DOI:10.3109/13880209.2013.777462]
7. Mohagheghzadeh A, Zargaran A and Daneshamuz S. Cosmetic sciences from ancient Persia. Pharm. Hist. 2011; 41(2): 18-23.
8. Shadigoo S. Review and Analysis of Medicinal plants from the perspective of Khaghani, Saadi and Ibn Sina. Med. Hist. 2020; 12(43): 19-32.
9. Zargari A. Medicinal Plants. Tehran University Publication; 2014: 925. [In Persian]
10. Dolatkhahi M, Dolatkhahi A and Bagher Nejad J. Ethnobotanical study of medicinal plants used in Arjan-Parishan protected area in Fars province of Iran. Avicenna J. Phytomed. 2014; 4(6): 402-412.
11. Farboodniay Jahromi MA, Jamshidzadeh A and Sokooti S. Comparative evaluation of analgesic activity of Solenanthus circinatus Ledeb. root extract and fractions in rat models of pain. Trends Pharmacol. Sci. 2020; 6(3): 153-162.
12. Owfi RE and Safaian N. Overview of important medicinal plants at Fars province, Iran. Med. Aromat. Plants 2017; 6(4): 2-8. [DOI:10.21767/2572-4657.100015]
13. Nasseri M. Development of traditional medicine based on WHO guidance. Daneshvar Med. J. 2004; 11: 53-66.
14. Mansouri M. Archaeological Survey of the Bakun Settlements in Fasa District, Fars, Iran. Pazhoheshha-ye Bastanshenasi Iran. 2016; 6(11): 39-56.
15. Ramezanian M and Minaei Far AA. Ethnobotanical study of medicinal plants in Fasa County. J. Islamic and Iranian Tradition. Med. 2016; 7(2): 221-231.
16. Hatami E and Zahedifar M. Ethnobotanical study of medicinal plants of Fasa in Fars province. J. Islamic and Iranian Tradition. Med. 2016; 7(1): 85-92.
17. Rechinger KH. Six new species of Gagea (Liliaceae) from the Flora Iranica area. Plant Systematics and Evolution 1986; 287-292. [DOI:10.1007/BF00983695]
18. Davis OK and Moratto MJ. Evidence for a warm dry early Holocene in the western Sierra Nevada of California: Pollen and plant macrofossil analysis of Dinkey and Exchequer Meadows. Madroño 1988; 132-149.
19. Ghahreman A. Flora of Iran. vols. 1-25. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran; 1975.
20. Trotter RT and Logan MH. Plants in indigenous medicine and diet. New York: Redgrave; 1986; 91-112.
21. Bieski IGC, Santos FR, de Oliveira RM, Espinosa MM, Macedo M, Albuquerque UP and de Oliveira Martins DT. Ethnopharmacology of medicinal plants of the pantanal region (Mato Grosso, Brazil). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 2012. 272749. [DOI:10.1155/2012/272749]
22. Tardío J and Pardo-de-Santayana M. Cultural importance indices: A comparative analysis based on the useful wild plants of Southern Cantabria (Northern Spain). Econ. Bot. 2008; 62: 24-39. [DOI:10.1007/s12231-007-9004-5]
23. Staub PO, Geck MS, Weckerle CS, Casu L and Leonti M. Classifying diseases and remedies in ethnomedicine and ethnopharmacology. J. Ethnopharmacol. 2015; 174: 514-519. [DOI:10.1016/j.jep.2015.08.051]
24. Weckerle CS, Huber FK, Yongping Y and Weibang S. Plant knowledge of the Shuhi in the Hengduan Mountains, southwest China. Econ. Bot. 2006; 60(1): 3-23. [DOI:10.1663/0013-0001(2006)60[3:PKOTSI]2.0.CO;2]
25. Sadat-Hosseini M, Farajpour M, Boroomand N and Solaimani-Sardou F. Ethnopharmacological studies of indigenous medicinal plants in the south of Kerman, Iran. J. Ethnopharmacol. 2017; 199: 194-204. [DOI:10.1016/j.jep.2017.02.006]
26. Haerinasab M and Abbasi S. Ethnobotanical study of medicinal plants and introduction to some poisonous plant species of Ardestan (Isfahan province). J. Med. Plants 2019; 18(70): 122-143. [DOI:10.29252/jmp.2.70.122]
27. Polat R. Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center) (Turkey). J. Herb. Med. 2019; 16: 100211. [DOI:10.1016/j.hermed.2018.01.007]
28. Panmei R, Gajurel PR and Singh B. Ethnobotany of medicinal plants used by the Zeliangrong ethnic group of Manipur, northeast India. J. Ethnopharmacol. 2019; 235: 164-182. [DOI:10.1016/j.jep.2019.02.009]
29. Hosseini SH, Bibak H, Ramzani Ghara AH, Sahebkar AH and Shakeri A. Ethnobotany of the medicinal plants used by the ethnic communities of Kerman province, Southeast Iran. J. Ethnobiol. Ethnomed. 2021; 17(31): 1-35. [DOI:10.1186/s13002-021-00438-z]
30. Sadeghi Z, Kuhestani K, Abdollahi V and Mahmood A. Ethnopharmacological studies of indigenous medicinal plants of Saravan region, Baluchistan, Iran. J. Ethnopharmacol. 2014; 153(1): 111-118. [DOI:10.1016/j.jep.2014.01.007]
31. Mahmood A, Mahmood A and Malik RN. Indigenous knowledge of medicinal plants from Leepa valley, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan. J. Ethnopharmacol. 2012; 143(1): 338-346. [DOI:10.1016/j.jep.2012.06.046]
32. Al-Fatimi M. Ethnobotanical survey of medicinal plants in central Abyan governorate, Yemen. J. Ethnopharmacol. 2019; 241: 111973. [DOI:10.1016/j.jep.2019.111973]
33. Miara MD, Bendif H, Hammou MA and Teixidor-Toneu I. Ethnobotanical survey of medicinal plants used by nomadic peoples in the Algerian steppe. J. Ethnopharmacol. 2018; 219: 248-256. [DOI:10.1016/j.jep.2018.03.011]
34. Sarhadynejad Z, Sharififar F, Eslaminejad T, Sarhadinejad Z, Pourmirzaie A and Ansari M. Ethnopharmacological Studies of Medicinal plants Used by Ethnic Groups in Bardsir Region, Kerman province. J. Trad. Integrative. Med. 2021; 6(4): 427-443. [DOI:10.18502/tim.v6i4.8276]
35. Bekele M, Woldeyes F, Lulekal E, Bekele T and Demissew S. Ethnobotanical investigation of medicinal plants in Buska Mountain range, Hamar district, Southwestern Ethiopia. J. Ethnobiol. Ethnomed. 2022; 18(60): 1-26. [DOI:10.1186/s13002-022-00558-0]
36. Ojha SN, Tiwari D, Anand A and Sundriyal RC. Ethnomedicinal knowledge of a marginal hill community of Central Himalaya: diversity, usage pattern, and conservation concerns. J. Ethnobiol. Ethnomed. 2020; 16(29): 1-21. [DOI:10.1186/s13002-020-00381-5]
37. Tahir M, Gebremichael L, Beyene T and Damme PV. Ethnobotanical study of medicinal plants in Adwa district, central zone of Tigray regional state, northern Ethiopia. J. Ethnobiol. Ethnomed. 2021; 17(71): 1-13. [DOI:10.1186/s13002-021-00498-1]
38. Ranjbar A. The analgesic effect of Solenanthus circinnatus root extract in male rat. J. Isfahan Med. Sch. 2010; 27(101): 660-668.
39. Rostami A, Minaii B, Rostamian A, Parsa Yekta Z, Aliasl J and Ahmadbegi S. Overview of Avicenna (ibn sina) opinion on stomach swelling. Iran. Red. Crescent. Med. J. 2014; 16(9). e21350. [DOI:10.5812/ircmj.21350]
40. Anderson JGT. Why ecology needs natural history: the two fields' intertwined histories show that most theoretical breakthroughs are preceded by the kind of deep observational work that has fallen out of vogue in the past half century. Am. Sci. 2017; 105(5): 290-298. [DOI:10.1511/2017.105.5.290]
41. Leonti M, Casu L, de Oliveira Martins DT, Rodrigues E and Benítez G. Ecological theories and major hypotheses in ethnobotany: their relevance for ethnopharmacology and pharmacognosy in the context of historical data. Rev. Bras. de Farmacogn. 2020; 30: 451-466. [DOI:10.1007/s43450-020-00074-w]
42. Mahboubi M. Natural therapeutic approach of Nigella sativa (Black seed) fixed oil in management of Sinusitis. Integr. Med. Res. 2018; 7(1): 27-32. [DOI:10.1016/j.imr.2018.01.005]
43. Hosseini SH, Sadeghi Z, Hosseini SV and Bussmann RW. Ethnopharmacological study of medicinal plants in Sarvabad, Kurdistan province, Iran. J. Ethnopharmacol. 2022; 288: p.114985. [DOI:10.1016/j.jep.2022.114985]
44. Prakash OM, Chandra M, Pant AK and Rawat DS. Mint (Mentha spicata L.) oils. Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety 2016; 561-572. [DOI:10.1016/B978-0-12-416641-7.00064-X]
45. Mahboubi M. Mentha spicata L. essential oil, phytochemistry and its effectiveness in flatulence. J. Tradit. Complement. Med. 2021; 11(2): 75-81. [DOI:10.1016/j.jtcme.2017.08.011]
46. Faridi P, Moatamedi M, Zarshenas MM, Abolhassanzadeh Z and Mohagheghzadeh A. Natural remedies in the Canon of Medicine for dentistry and oral biology. Trends Pharmacol. Sci. 2015; 1(1): 4-9.
47. Khodzhimatov OK, Bussmann RW and Khamraeva DT. Some aspects of morphobiology, conservation of resource potential, crop cultivation and harvesting of raw materials of promising Ferula species. Ethnobot. Res. Appl. 2021; 22(31): 1-8. [DOI:10.32859/era.22.31.1-8]
48. Badgujar SB, Patel VV and Bandivdekar AH. Foeniculum vulgare Mill: a review of its botany, phytochemistry, pharmacology, contemporary application, and toxicology. BioMed Res. Inter. 2014: 842674. [DOI:10.1155/2014/842674]
49. Mannan AASR and Kahvic M. Ibn Sina: a tribute. Gulf J. Oncolog. 2010; 7: 60-3.
50. Arias DMR, Cevallos D, Gaoue OG, Fadiman MG and Hindle T. Non-random medicinal plants selection in the Kichwa community of the Ecuadorian Amazon. J. Ethnopharmacol. 2020; 246: 112220. [DOI:10.1016/j.jep.2019.112220]
51. Kutal DH, Kunwar RM, Uprety Y, Adhikari YP, Bhattarai S, Adhikari B, Kunwar LM, Bhatt MD and Bussmann RW. Selection of medicinal plants for traditional medicines in Nepal. J. Ethnobiol. Ethnomed. 2021; 17(59): 1-11. [DOI:10.1186/s13002-021-00486-5]
52. Sõukand R and Kalle R. Herbal landscape: The perception of landscape of az a source of medicinal plants. J. Human. Social Sci. 2010; 3(14): 207-226. [DOI:10.3176/tr.2010.3.01]
53. Csikós E, Csekő K, Ashraf AR, Kemény Á, Kereskai L, Kocsis B, Böszörményi A, Helyes Z and Horváth G. Effects of Thymus vulgaris L., Cinnamomum verum J. Presl and Cymbopogon nardus (L.) rendle essential oils in the endotoxin-induced acute airway inflammation mouse model. Molecules 2020; 25(15): 3553. [DOI:10.3390/molecules25153553]
54. Farahani M. Antiviral effect assay of thymus kotschyanus and Nerium oleander on HSV-1 in vitro. JSSUMS. 2013; 21(2): 189-197.
55. Rahemi Ardakani S and Poursakhi K. Traditional usage of native medicinal plants of Cheshmeh Gandou region in Sepidan Township (Fars province). J. Med. Plants 2020; 19(74): 200-219. [DOI:10.29252/jmp.19.74.200]
56. Sadeghi H and Barjian A. Medicinal plants of Cheshmeh Anjir area, Shiraz. JPEP 2012; 7(25): 42-59.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.