سال 18، شماره 70 - ( 3-1398 )                   سال 18 شماره 70 صفحات 187-181 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، fereshteh.mmrezaei@gmail.com
3- استادیار، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
4- دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده:   (3225 مشاهده)
مقدمه: رژیم‌های غذایی غنی از کربوهیدرات‌های ساده می‌تواند چاقی و سندرم متابولیک را القا کند.
هدف: در این مطالعه اثر عصاره آبی قارچ Inocutis levis بر سطوح لیپیدهای سرمی و بافت کبد در موش‌های تغذیه شده با ساکارز مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: 32 موش نر نژاد ویستار به 4 گروه تقسیم شدند :1- گروه کنترل، 2- گروهی که با محلول ساکارز به مدت 12 هفته تغذیه شد و 3 و 4- گروه‌های تیمار که غلظت‌های 50 و 150 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی I. levis به مدت 2 هفته همراه با محلول ساکارز دریافت کردند. بعد از 12 هفته لیپیدهای سرم خون و آنزیم‌های کبدی و بافت کبد ارزیابی شدند. مقاطع بافت کبد با رنگ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شدند.
نتایج: نتایج نشان دادند که رژیم غذایی غنی از ساکارز تری گلیسرید و آنزیم‌های کبدی را افزایش داد و سبب القاء التهاب خفیفی در بافت کبد در مقایسه با گروه کنترل شد )001/0P<). همچنین در موش‌هایی که با عصاره آبی I. levis تیمار شدند، سطوح تری گلیسرید در سرم خون کاهش یافتند و سطح آنزیم کبدی Aspartate aminotranseferase (AST) نیز کاهش یافت (001/0P< و 01/0P<). علاوه بر این، عصاره آبی I. levis نفوذ لکوسیت‌ها در بافت کبد را کاهش دادند.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که عصاره آبی قارچ I. levis پتانسیل کنترل هیپرتری گلیسریدمی داشته و به نظر می‌رسد التهاب بافت کبد را کاهش می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: I. levis، التهاب، کبد، محلول ساکارز
متن کامل [PDF 759 kb]   (916 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فارماكولوژی و سم شناسی
دریافت: 1398/4/5 | پذیرش: 1398/4/5 | انتشار: 1398/3/5

فهرست منابع
1. Kucera O and Cervinkova Z. Experimental models of non-alcoholic fatty liver disease in rats. World J. Gastroenterol. 2014; 20 (26): 8364-76. [DOI:10.3748/wjg.v20.i26.8364]
2. Zagorova M, Prasnicka A, Kadova Z, Dolezelova E, Kazdova L, Cermanova J and et al. Boldine attenuates cholestasis associated with nonalcoholic fatty liver disease in hereditary hypertriglyceridemic rats fed by high-sucrose diet. Physiol. Res. 2015; 64 (suppl 4): 467 - 76. [DOI:10.33549/physiolres.933206]
3. Sugatani J, Wada T, Osabe M, Yamakawa K, Yoshinari K and Miwa M. Dietary inulin alleviates hepatic steatosis and xenobiotics-induced liver injury in rats fed a high-fat and high-sucrose diet: association with the suppression of hepatic cytochrome P450 and hepatocyte nuclear factor 4α expression. Drug Metab. Dispos. 2006; 34 (10): 1677-87. [DOI:10.1124/dmd.106.010645]
4. Ishimoto T, Lanaspa MA, Rivard CJ, Roncal-Jimenez CA, Orlicky DJ, Cicerchi C and et al. High‐fat and high‐sucrose (western) diet induces steatohepatitis that is dependent on fructokinase. Hepatol. 2013; 58 (5): 1632-43. [DOI:10.1002/hep.26594]
5. Sumiyoshi M, Sakanaka M and Kimura Y. Chronic intake of high-fat and high-sucrose diets differentially affects glucose intolerance in mice. J. Nutr. 2006; 136 (3): 582-87. [DOI:10.1093/jn/136.3.582]
6. Singh S, Netticadan T and Ramdath DD. Expression of cardiac insulin signalling genes and proteins in rats fed a high-sucrose diet: effect of bilberry anthocyanin extract. Genes Nutr. 2016; 11: 8. [DOI:10.1186/s12263-016-0516-4]
7. Lima ML, Leite LH, Gioda CR. Couto CA, Coimbra CC, Leite VH and et al. A novel wistar rat model of obesity-related nonalcoholic fatty liver disease induced by sucrose-rich diet. J. Diabetes Res. 2016; 2016; 5: 1-2. [DOI:10.1155/2016/9127076]
8. De Silva DD, Rapior S, Kevin D, Hyde K and Bahkali AH. Medicinal mushrooms in prevention and control of diabetes mellitus. Fungal Divers. 2012; 56: 1-29. [DOI:10.1007/s13225-012-0187-4]
9. Huang HY, Korivi M, Tsai CH, Yang JH and Tsai YC. Supplementation of lactobacillus plantarum K68 and fruit-vegetable ferment along with high fat-fructose diet attenuates metabolic syndrome in rats with insulin resistance. Evid. Based Complementary Alternat. Med. 2013; 8: 1-2. [DOI:10.1155/2013/943020]
10. Rony KA, Ajith TA, Mathew J and Janardhanan K.K. The medicinal cracked-cap polypore mushroom Phellinus rimosus (higher Basidiomycetes) attenuates alloxan-induced hyperglycemia and oxidative stress in rats. Int. J. Med. Mushrooms 2013; 15 (3): 287-300. [DOI:10.1615/IntJMedMushr.v15.i3.60]
11. Dai YC and Niemelä T. Hymenochaetaceae in China: hydnoid, stereoid and annual poroid genera, plus additions to Phellinus. Acta Bot. Fenn. 2006; 179: 1-78.
12. Ghobad-Nejhad M and Kotiranta H. The genus Inonotus sensu lato in Iran, with keys to Inocutis and Mensularia worldwide. Ann. Bot. Fenn. 2008; 45 (6): 465 - 76. [DOI:10.5735/085.045.0605]
13. Ehsanifard Z, Mir-Mohammadrezaei F, Safarzadeh A and Ghobad-Nejhad M. Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats. J. Herbmed Pharmacology 2017; 6 (4): 160-4.
14. Rony KA, Ajith TA and Janardhanana KK. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of the cracked-cap medicinal mushroom Phellinus rimosus (higher basidiomycetes) in streptozotocin-induced diabetic rats. Int. J. Med. Mushrooms 2015; 17 (6): 521 - 31. [DOI:10.1615/IntJMedMushrooms.v17.i6.30]
15. Handayani D, Mayer B, Chen J, Brown S and Huang TW. A high-dose shiitake mushroom increases hepatic accumulation of triacylglycerol in rats fed a high-fat diet: underlying mechanism. Nutrients 2014; 6 (2): 650-62. [DOI:10.3390/nu6020650]
16. Bilal HM, Riaz F, Munir K, Saqib A and Sarwar MR. Histological changes in the liver of diabetic rats: a review of pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease. Cogent Med. 2016; 3: 1-9. [DOI:10.1080/2331205X.2016.1275415]
17. Flalor P, Shield P, Grant A and Adams D. Recruitment of lymphocytes to the human liver. Immunol. Cell Biol. 2002; 80 (1): 52 - 64. [DOI:10.1046/j.1440-1711.2002.01062.x]
18. Morikawa H, Mizuhara KH, Fujiwara H, Nishiguchi S, Shiomi S and Kuroki AT. Sublobular veins as the main site of lymphocyte adhesion/transmigration and adhesion molecule expression in the porto-sinusoidal-hepatic venous system dduring concanavalin a-induced hepatitis in mice. Hepathol. 2000; 31 (1): 83-94. [DOI:10.1002/hep.510310115]
19. Czaja AJ. Hepatic inflammation and progressive liver fibrosis in chronic liver disease. World J. Gastroenterol. 2014; 20 (10): 2515-32. [DOI:10.3748/wjg.v20.i10.2515]
20. Panchal SK, Pudyal H and Brown L. Quercetin ameliorates cardiovascular, hepatic, and metabolic changes in diet-induced metabolic syndrome in rats. J. Nutr. 2012; 142 (6): 1026-32. [DOI:10.3945/jn.111.157263]
21. Valverde ME, Hernández-Pérez Tand Paredes-López O. Edible mushrooms: improving human health and promoting quality life. Int. J. Microbiol. 2015; 2015. [DOI:10.1155/2015/376387]
22. Vincent ME, Everard A, Kassis N, Rouch C, Denom J, Takeda Y and et al. Dietary supplementation with agaricus blazei murill extract prevents diet-induced obesity and insulin resistance in rats. Obesity 2013; 21 (3): 553-61. [DOI:10.1002/oby.20276]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.