فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۳، تابستان ۱۴۰۱)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/10 | 


  انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۳، تابستان ۱۴۰۱)

  این شماره از فصلنامه شامل یک مقاله مروری و ۷ مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل گیاه پاغازه، خوشاریزه، زرشک، نعناپونه، انار، کرفس، جعفری، پیاز، دانه کبر و چند گیاه دیگر میباشد.
 برای مقالات این شماره، ۴۰ داوری انجام شده از این تعداد ۷ داور از پژوهشکده و ۳۳ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.
علاقمندان به دریافت مقالات این شماره به آرشیو مقالات، مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.94.fa.html
برگشت به اصل مطلب