فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
مصوبه جلسه هیات تحریریه فصلنامه گیاهان دارویی *** تغییر زبان دریافت مقالات ***

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/16 | 
پیرو جلسه هیات تحریریه فصلنامه گیاهان دارویی مورخ ۹۸/۱۱/۱۳، از تاریخ ۹۸/۱۱/۱۹، دریافت مقاله در این فصلنامه فقط به زبان انگلیسی می‌باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.52.fa.html
برگشت به اصل مطلب