فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شصت و نهم، زمستان 1397)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره 69، زمستان 1397)  منتشر شد، علاقمندان به دریافت مقالات این شماره می‌توانند   آرشیو مقالات مراجعه نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.43.45.fa
برگشت به اصل مطلب