فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- درباره نشریه
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | 

نشریه گیاهان دارویی از سال 1380 زیرنظر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی منتشر شد و تاکنون 65 شماره و 11 ویژ‌ه‌نامه به چاپ رسیده است.

دارای مجوز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، شماره نامه 13375، تاریخ 81/8/18

این نشریه  به صورت فصلنامه منتشر می‌شود و حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی پایه و بالینی، سم‌شناسی پایه و بالینی و فارماسوتیکس می‌باشد.

نوع مقالاتی که در فصلنامه چاپ می‌شود عبارت است از:

  •  مقالات تحقیقاتی (Research Article): حاصل یافته‌های پژوهشی نویسندگان می‌باشد.
  •  مقالات مروری (Review Article): تألیف پژوهشگران مجربی که به تشخیص هیات تحریریه اشراف کافی به موضوع داشته باشند و تعدادی از منابع تجارب خودشان باشد.
  • گزارش‌های موردی (Case Report): موارد استثنایی زمینه‌های مذکور را مطرح می‌نماید.

مقاله ارسال شده، توسط هیأت تحریریه بررسی می‌شود سپس توسط سه داور ارزیابی و بعد از آن به تایید نهایی هیأت تحریریه می‌رسد و فصلنامه در اصلاح دستوری و املایی آن مختار است.

تمام مقالات باید با رعایت اخلاق در تحقیقات بالینی و حیوانی و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهش انجام شده باشد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب