فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- راهنمای اشتراک
راهنمای اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۲۵ | 
راهنمای اشتراک فصلنامه گیاهان دارویی
 برای اشتراک فصلنامه گیاهان دارویی، اصل فیش بانکی هزینه اشتراک را که به حساب جاری: 69136575،
شماره شبا: IR040180000000000069136575
بانک: تجارت شعبه: مهرویلای کرج، کد 690 در وجه پژوهشکده گیاهان دارویی واریز شده باشد به همراه نشانی دقیق پستی
خود از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران، صندوق‌پستی: 1446- 13145 و یا به شماره نمابر: 02166561490 ارسال نمایید.
(پس از ارسال فیش حتماً با دفتر فصلنامه تماس گرفته شود.) 66561050، 66561470، 66561475، 66561462

هزینه اشتراک اشتراک سالانه (4 شماره + 1 ویژه‌نامه) (ارسال با پست مطبوعات)   2/000/000   ریال (قیمت هر شماره: 400/000 ریال)
نام و نام خانوادگی/ نام مؤسسه:................................ مدرک تحصیلی: ..................... .شغل: .............................
 شماره فیش بانکی: ..................................
نشانی: ...................................................................................................................................
 کد پستی: ...............................
تلفن و نمابر: ................................................... تاریخ: ........................

متقاضی کدام شماره‌های فصلنامه هستید؟ .......................................................... امضا:
* کپی فرم فوق معتبر است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find.php?item=1.114.13.fa
برگشت به اصل مطلب