فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/7 | 
    فراخوان ارسال مقاله به فصلنامه گیاهان دارویی
    مهلت ارسال تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.93.fa.html
برگشت به اصل مطلب