فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
دسترسی فصلنامه گیاهان دارویی به نرم افزار iThenticate

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/16 | 
    فصلنامه گیاهان دارویی در اسفندماه ۱۴۰۰ موفق به اخذ حساب کاربری در سامانه مشابهت یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.
    لازم به ذکر است نرم افزار iThenticate بکار برده شده در این سامانه، جهت بررسی سرقت ادبی مقالات استفاده می گردد.
    شایان ذکر است که یکی از موارد بااهمیت در نمایه شدن در فهرست ISI، بررسی سرقت ادبی مقالات چاپ شده در مجلات می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.90.fa.html
برگشت به اصل مطلب