فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۰، پاییز ۱۴۰۰)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/10 | 
   انتشار شماره جدید فصلنامه گیاهان دارویی (شماره ۸۰، پاییز ۱۴۰۰)
   این شماره از فصلنامه شامل یک مقاله مروری و هشت مقاله تحقیقاتی می باشد. گیاهان مورد بررسی در مقالات شامل گیاه باتلاقی شور، گوش‌ بره ‌طناز، خشخاش کبیر، اسطوخودوس، مرزه خوزستانی، آنغوزه، روغن کرچک و دم اسب صحرایی می باشد.
برای مقالات این شماره، ۳۸ داوری انجام شده از این تعداد ۱۱ داور از پژوهشکده و ۲۷ داور از خارج پژوهشکده زحمت داوری را بر عهده داشتند.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.86.fa.html
برگشت به اصل مطلب