فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی- اخبار نشریه
فصلنامه گیاهان دارویی موفق به نمایه شدن در سایت DOAJ شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
فصلنامه گیاهان دارویی موفق به نمایه شدن در سایت DOAJ شد.

معرفی پایگاه DOAJ: Directory of Open Access Journals
یکی از پایگاه های بین‌المللی جهت نمایه‌سازی مجلات رایگان  (Open Access) می باشد که امکان دسترسی و جستجوی مقالات نمایه شده را به صورت رایگان فراهم می کند.  DOAJ تمامی موضوعات علمی و پژوهشی را پوشش می‌دهد. مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت، در دسترس می‌باشند. در DOAJ مقالات به روز شده نمایش می‌یابند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می‌شوند. مزیت اینکار اطلاع از مجلات فعال و با دسترسی رایگان است.

https://doaj.org/toc/۲۷۱۷-۲۰۵۸
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی:
http://jmp.ir/find-1.43.85.fa.html
برگشت به اصل مطلب