Close

Logo

فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

هيات تحريريه
دکتر شمسعلی رضازاده
مدرک یا رتبهدکترای تخصصی
پست الکترونیکshrezazadehimp.ac.ir
شماره تلفن02634764010
شماره داخلی2190
رشته تحصیلیشیمی دارویی
پست سازمانیاستادیار پژوهش
محل خدمتگروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
نشانی محل کارکیلومتر 30 آزادراه کرج - قزوین، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، پژوهشکده گیاهان دارویی، کرج، ایران
CV
آخرین بروزرسانی1399/12/9

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: