راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی - پژوهشی گیاهان دارویی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | 

راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه علمی - پژوهشی گیاهان دارویی

توجه: لطفاً برای ارسال مقاله از Internet Explorer استفاده نمایید.

  اصول کلی

  1- نشریه گیاهان دارویی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی پایه و بالینی، سم‌شناسی پایه و بالینی و فارماسوتیکس می‌باشد.

  2- نوع مقالاتی که در فصلنامه چاپ می‌شود عبارت است از:

  - مقالات تحقیقاتی (Research Article) : حاصل یافته‌های پژوهشی نویسندگان می‌باشد.

  - مقالات مروری (Review Article) : تألیف پژوهشگران مجربی که به تشخیص هیات تحریریه اشراف کافی به موضوع داشته باشند و تعدادی از منابع تجارب خودشان باشد.

  - گزارش‌های موردی (Case Report) : موارد استثنایی زمینه‌های مذکور را مطرح می‌نماید.

  3- مقاله بایستی تاکنون در هیچ مجله داخل یا خارج کشور به چاپ نرسیده و همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

  4- مسؤولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.

  5- مقاله ارسال شده، توسط هیأت تحریریه بررسی می‌شود سپس توسط سه داور ارزیابی و بعد از آن به تایید نهایی هیأت تحریریه می‌رسد و فصلنامه دراصلاح دستوری و املایی آن مختار است.

  6- تمام مقالات باید با رعایت اخلاق در تحقیقات بالینی و حیوانی و با توجه به بیانیه‌های مشخص در اخلاق پژوهش انجام شده باشد.

نحوه تهیه مقاله

  ·· زبان فصلنامه فارسی است، لذا حتی‌المقدور باید از کلمات فارسی برای بیان مطالب علمی استفاده شود و مقاله بایستی فاقد اشکالات املایی یا نکات دستوری باشد.

  · تمامی مطالب متن، منابع، ماخذ و جداول باید یک خط در میان (double space) تایپ شده و دارای حاشیه 2/5 سانتیمتر از هر طرف باشد. قلم به کار رفته ترجیحاً لوتوس و اندازه آن 12 باشد.

  · تمامی مقالات باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد و هر بخش در صفحه جداگانه‌ای تایپ گردد.

  1- عنوان مقاله : عنوان مقاله با قلم ضخیم (bold) تایپ شود. آنگاه نام نویسنده یا نویسندگان، آدرس دقیق (شامل نام گروه، واحد تحقیقاتی مرتبط، موسسه، دانشکده یا دانشگاه و ...) و کدپستی قید گردد. در پایان صفحه، آدرس مکاتبه‌ای به زبان فارسی همراه با آدرس دقیق و کدپستی، شماره نمابر، تلفن و پست الکترونیک (E-mail) باشد. همچنین مؤلف مسؤول (corresponding author) با علامت * متمایز شود.

  2- چکیده مقاله: چکیده فارسی ساختارمند بایستی دارای بندهای مقدمه، هدف از تحقیق، روش بررسی، نتایج و نتیجه‌گیری بوده و آنها را به طور اختصار بیان نماید (حداقل 150 کلمه و حداکثر 250 کلمه). این نکته برای چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز صادق است (برای مقالات مروری چکیده فاقد ساختار فوق می‌باشد).

  در پایان چکیده مقاله باید تعدادی گل واژه (Keyword) معرفی شود (حداقل 3 و حداکثر 5 عبارت، در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی).

  3- مقدمه : مقدمه باید ضمن بیان هدف و مسأله مورد تحقیق، حاوی خلاصه‌ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه با ذکر منابع و مأخذ آنها باشد. لازم به یادآوری است که نباید در این قسمت داده‌ها و یا نتیجه‌گیری کار گزارش شود.

  4- مواد و روش‌ها : مواد و روش تحقیق به معنای بیان واضح موضوعات مشاهداتی یا آزمایشی است به طوری که تکرار آن در آزمایشگاه‌ها یا مراکز دیگر امکان‌پذیر باشد. مواردی که باید رعایت شوند، عبارت است از: الف- منابع تهیه مواد آزمایشگاهی ب- چگونگی انتخاب نمونه و کنترل ج- ذکر منبع و مرجع روش کار د- روش آماری به کار رفته.

  * توجه: برای مطالعات مداخله‌ای و بالینی ذکر تاییدیه کمیته اخلاق آن مرکز، بیمارستان، دانشکده و یا دانشگاه الزامی است و همچنین برای مطالعات کارآزمایی بالینی ذکر شماره ثبت در مرکز کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (IRCT) و یا مراکز معتبر ثبت کارآزمایی بالینی در دنیا مانند WHO الزامی می‌باشد.

  5- نتایج: در این بخش بایستی نتایج به دست آمده از تحقیق بدون بحث بیان گردد و نباید داده‌های جداول، تصاویر و نمودارها مجدداً در این قسمت تکرار شوند. شماره جداول، تصاویر و نمودارها بایستی با دقت در متن ذکر گردند و هر کدام در صفحات جداگانه‌ای آورده و شماره‌گذاری شوند.

  6- بحث: در این بخش باید نتایج به دست آمده از تحقیق با دیگر تحقیقات انجام شده در جهان مقایسه گردد و مورد بحث قرار گیرد. همچنین بایستی علت موارد اشتراک و اختلاف با مطالعات دیگر محققان آورده شود. در پایان بحث نتیجه کلی از تحقیقات و پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده حداکثر در 3 الی 5 سطر بیان گردد.

  7- تقدیر و تشکر : در این بخش می‌توان از تأمین کنندگان بودجه و امکانات کار و اشخاص دیگری که در انجام تحقیق کمک نموده‌اند، سپاسگزاری نمود.

  8- منابع و مأخذ : منابع به انگلیسی و به ترتیب ورود در متن، شماره‌گذاری شده و بر طبق همان شماره در فهرست منابع به صورت ذیل ذکر گردند:

  منابع:

    مقاله: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان/ نام کوچک نویسنده یا نویسندگان / عنوان مقاله/ نام اختصاری مجله به صورت مخفف و ایتالیک/ سال انتشار/ شماره جلد/ شماره صفحه.

  مثال:

  -Harkey MR, Henderson GL, Gershwin ME, Stem JS and Hechman RM. Variability in commercial ginseng products: an analysis of 25 preparations. Am. J. Clin. Nutr . 2001; 73: 1101- 1106.

  

  کتاب : نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان/ نام کوچک نویسنده یا نویسندگان/ نام کتاب/ شماره چاپ/ نام ناشر/ محل انتشار کتاب/ سال انتشار/ شماره صفحه.

  -Duke JA. Handbook of Medicinal Herbs. 2nd ed. CRC Press LLC. USA. 2001, pp: 256-7.

  -Wink M. Special Nitrogen Metabolism In: Dey PM and Harborne JB. Plant Biochemistry. Acadmic Press. USA. 1997, pp: 439-57.

    ذکر اسامی تمامی نویسندگان کتب و یا مقالات الزامی است.

  9- تصاویر، نمودارها و جداول : تعداد تصاویر، نمودارها و جداول نباید بیش از 6 مورد باشد. عکس‌ها حتی‌المقدور به صورت سیاه و سفید تهیه شود. در صورت تمایل برای چاپ رنگی هزینه بر عهده نویسنده می‌باشد.

  10- زیرنویس تصاویر و نمودارها : در این بخش زیرنویس تصاویر و نمودارها در صفحه‌ای جداگانه با ذکر شماره آنها به دقت شرح داده می‌شود. لازم است اختصارات موجود در تصاویر، در زیرنویس فارسی توضیح داده شود.

  · مقالات تحقیقاتی و موردی شامل موارد 1 تا 10 است.

  · مقالات مروری شامل بخش‌های: خلاصه، مقدمه، اصل مقاله، تشکر و منابع می‌باشد.

  · به نویسنده مسئول هر مقاله، دو شماره از فصلنامه به رایگان اهدا خواهد شد. 

توجه: درخصوص مقالات اتنوبوتانی اسامی علمی گیاهان با سایت www.ipni.org مطابقت داده شود.

فرمت مقالات فصلنامه براساس نرم‌افزار endnote است که در لینک ذیل قرار گرفته است. (ابتدا نرم‌افزار endnote را نصب نمایید.)

فرمت مقالات فصلنامه گیاهان دارویی بر اساس نرم‌افزار endnote

  آموزش نرم‌افزار endnote  

  نحوه ارسال مقاله :

  نویسنده و یا نویسندگان باید مقاله را از طریق سایت www.jmp.ir  ارسال نمایند. 

  آدرس پستی: تهران،  صندوق‌پستی: 1446- 13145

  تلفن: 66561467، 66561462 (021)، نمابر: 66561491 (021)

پست الکترونیک: infojmp.ir


دفعات مشاهده: 19888 بار   |   دفعات چاپ: 799 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb