ملاحظات اخلاقی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/4 | 

ملاحظات اخلاقی
خط مشی تحریریه مجله گیاهان دارویی مطابق با آیین نامه رفتار و بهترین شیوه های COPE است. مجله گیاهان دارویی از اعلامیه هلسینکی (۲۰۱۳) در مورد تحقیقات مربوط به انسان پیروی می کند.
 برای مطالعات حیوانی یا انسانی باید آمار کافی ارائه شود و جزئیات مصوبات کمیته اخلاقی پژوهش شامل کد و تاریخ تایید در قسمت آزمایشی قید شود. تایید نامه کمیته اخلاق نیز باید در هنگام ارسال آنلاین در صورت مطالعات انسانی بارگذاری شود.
 در هنگام تهیه نسخه خطی باید به تمامی متون مرتبط به درستی استناد شود و نسخ خطی عاری از هرگونه سرقت ادبی باشد. مقاله ارسالی از نظر سرقت ادبی بررسی می شود.
 نویسندگان باید در جلد نامه به وضوح نوع دست نوشته های خود را ذکر کنند (مقاله اصلی، ارتباط کوتاه، ...)، اعلام کنند که اثر در جای دیگری ارسال نشده است و در صورت وجود تضاد منافع ذکر کنند. همچنین هرگونه تضاد منافع باید قبل از بخش مرجع در دستنوشته بیان شود.
مقالات منتشر شده در مجله گیاهان دارویی تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial ۴.۰ International مجوز دارند. حق چاپ مقالات برای نویسندگان محفوظ است و نویسندگان در تکثیر و انتشار آثار خود آزادند.
 مجله گیاهان دارویی متعهد به اعمال اخلاقیات انتشار، بر اساس شیوه های اصلی COPE است. همچنین در مطالعات روان‌شناختی، اخلاق تحقیق بر اساس اصول اخلاقی روان‌شناسان و آیین‌نامه رفتار انجمن روان‌شناسی آمریکا. علاوه بر این، در مطالعات پزشکی، مجله گیاهان دارویی بر اساس اعلامیه هلسینکی: بیانیه اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی، به اعمال اخلاق تحقیق پرداخته است. بنابراین، ملاحظات اخلاقی تحقیق باید در بخش مواد و روش ها مورد توجه قرار گیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد اصول اخلاقی مجله، لطفاً به عنوان زیر مراجعه کنید:
 اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی
 اصول اخلاقی روانشناسان و آیین نامه رفتار APA
 تضاد منافع
 ۱. اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی
 در مطالعات پزشکی، مجله گیاهان دارویی متعهد به اعمال اخلاق تحقیق، بر اساس اعلامیه هلسینکی: بیانیه اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی و توصیه های ICMJE برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی است. می توانید اصول اخلاقی مجله برای تحقیقات پزشکی را در اینجا بیابید.

حفاظت از سوژه های انسانی و حیوانات در تحقیقات

(تهیه شده بر اساس توصیه های ICMJE برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی)

در مجله گیاهان دارویی، هنگام گزارش آزمایش‌ها بر روی افراد انسانی، نویسندگان باید نشان دهند که آیا رویه‌های دنبال شده مطابق با استانداردهای اخلاقی کمیته مسئول آزمایش‌های انسانی (نهادی و ملی) و با اعلامیه هلسینکی در سال ۱۹۷۵ مطابقت دارد یا خیر. ۲۰۱۳. اگر تردید وجود دارد که آیا تحقیق مطابق با اعلامیه هلسینکی انجام شده است، نویسندگان باید منطق رویکرد خود را توضیح دهند و نشان دهند که نهاد بازبینی سازمانی صراحتاً جنبه های مشکوک مطالعه را تأیید کرده است. هنگام گزارش آزمایشات روی حیوانات، نویسندگان باید مشخص کنند که آیا راهنمای سازمانی و ملی مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایت شده است یا خیر.

رضایت آگاهانه در بیماران و شرکت کنندگان در مطالعه

(تهیه شده بر اساس توصیه های ICMJE برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی)

در مجله گیاهان دارویی، بیماران از حق حریم خصوصی برخوردارند که نباید بدون رضایت آگاهانه نقض شود. اطلاعات شناسایی، از جمله نام، حروف اول یا شماره بیمارستان، نباید در توضیحات، عکس‌ها یا شجره نامه‌های کتبی منتشر شود، مگر اینکه اطلاعات برای اهداف علمی ضروری باشد و بیمار (یا والدین یا قیم) رضایت آگاهانه کتبی برای انتشار را بدهد. رضایت آگاهانه برای این منظور مستلزم آن است که نسخه دستنوشته منتشر شده به بیمار قابل شناسایی نشان داده شود. نویسندگان باید به این بیماران فاش کنند که آیا مطالب قابل شناسایی بالقوه ممکن است از طریق اینترنت و همچنین به صورت چاپی پس از انتشار در دسترس باشد. طبق مقررات یا قوانین محلی، رضایت بیمار باید با مجله، نویسندگان یا هر دو نوشته و بایگانی شود.

جزئیات شناسایی غیر ضروری باید حذف شوند. در صورت وجود هرگونه شک در حفظ ناشناس بودن باید رضایت آگاهانه اخذ شود. برای مثال، پوشاندن ناحیه چشم در عکس‌های بیماران، محافظت ناکافی از ناشناس بودن است. اگر ویژگی‌های شناسایی برای محافظت از ناشناس بودن تغییر می‌کنند، مانند شجره‌نامه‌های ژنتیکی، نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند و ویراستاران باید توجه داشته باشند که چنین تغییراتی معنای علمی را تحریف نمی‌کند. هنگامی که رضایت آگاهانه به دست آمد، باید در مقاله منتشر شده ذکر شود.

بیانیه هلسینکی: بیانیه اصول اخلاقی تحقیقات پزشکی

مقدمه

۱. انجمن جهانی پزشکی (WMA) اعلامیه هلسینکی را به عنوان بیانیه ای از اصول اخلاقی برای تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی، از جمله تحقیق در مورد مواد و داده های انسانی قابل شناسایی، تدوین کرده است.

اعلامیه در نظر گرفته شده است که به عنوان یک کل خوانده شود و هر یک از بندهای تشکیل دهنده آن باید با در نظر گرفتن تمام بندهای مرتبط دیگر اعمال شود.

۲. مطابق با دستور WMA، اعلامیه در درجه اول خطاب به پزشکان است. WMA دیگرانی را که در تحقیقات پزشکی مربوط به افراد انسانی درگیر هستند تشویق می کند تا این اصول را اتخاذ کنند.

 اصول کلی
۳. اعلامیه ژنو WMA پزشک را با این جمله ملزم می کند: "سلامت بیمار من اولین ملاحظه من خواهد بود" و آیین نامه بین المللی اخلاق پزشکی اعلام می کند که "پزشک باید به نفع بیمار عمل کند زمانی که ارائه مراقبت های پزشکی

۴. ارتقاء و حفظ سلامت، رفاه و حقوق بیماران، از جمله کسانی که در تحقیقات پزشکی فعالیت می کنند، وظیفه پزشک است. علم و وجدان پزشک معطوف به انجام این وظیفه است.

۵. پیشرفت پزشکی مبتنی بر تحقیقاتی است که در نهایت باید شامل مطالعات مربوط به افراد انسانی باشد.

۶. هدف اولیه از تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی، درک علل، پیشرفت و اثرات بیماری ها و بهبود مداخلات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی (روش ها، رویه ها و درمان ها) است. حتی بهترین مداخلات اثبات شده باید به طور مستمر از طریق تحقیقات برای ایمنی، اثربخشی، کارایی، دسترسی و کیفیت آنها ارزیابی شوند.

۷. تحقیقات پزشکی تابع معیارهای اخلاقی است که احترام به همه افراد انسانی را ترویج و تضمین می کند و از سلامت و حقوق آنها محافظت می کند.

۸. در حالی که هدف اولیه تحقیقات پزشکی تولید دانش جدید است، این هدف هرگز نمی تواند بر حقوق و منافع افراد مورد پژوهش ارجحیت داشته باشد.

۹. حفاظت از جان، سلامت، حیثیت، تمامیت، حق تعیین سرنوشت، حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد مورد تحقیق وظیفه پزشکانی است که در تحقیقات پزشکی مشارکت دارند. مسئولیت حفاظت از افراد تحقیق باید همیشه بر عهده پزشک یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی باشد و هرگز بر عهده افراد تحقیق، حتی اگر آنها رضایت داده باشند.

۱۰. پزشکان باید هنجارها و استانداردهای اخلاقی، قانونی و نظارتی را برای تحقیقات مربوط به افراد انسانی در کشورهای خود و همچنین هنجارها و استانداردهای بین المللی قابل اجرا در نظر بگیرند. هیچ یک از الزامات اخلاقی، قانونی یا مقررات ملی یا بین المللی نباید هیچ یک از حمایت ها را برای موضوعات تحقیقاتی مندرج در این اعلامیه کاهش یا حذف کند.

۱۱. تحقیقات پزشکی باید به گونه ای انجام شود که آسیب احتمالی به محیط زیست را به حداقل برساند.

۱۲. تحقیقات پزشکی در مورد افراد انسانی باید فقط توسط افرادی انجام شود که دارای اخلاق و آموزش علمی، آموزش و صلاحیت مناسب باشند. تحقیق در مورد بیماران یا داوطلبان سالم مستلزم نظارت یک پزشک صالح و واجد شرایط مناسب یا سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی است.

۱۳. گروه هایی که در تحقیقات پزشکی کمتر حضور دارند باید دسترسی مناسبی برای مشارکت در پژوهش داشته باشند.

۱۴. پزشکانی که تحقیقات پزشکی را با مراقبت های پزشکی ترکیب می کنند باید بیماران خود را فقط تا حدی در تحقیق مشارکت دهند که این امر با ارزش پیشگیری، تشخیص یا درمانی بالقوه آن توجیه شود و اگر پزشک دلایل خوبی برای این باور داشته باشد که شرکت در مطالعه تحقیقاتی نمی تواند انجام شود. بر سلامت بیمارانی که به عنوان موضوعات تحقیقاتی خدمت می کنند تأثیر منفی می گذارد.

۱۵. غرامت و درمان مناسب برای افرادی که در نتیجه شرکت در تحقیق آسیب دیده اند باید تضمین شود.

خطرات، بارها و مزایا

۱۶. در عمل پزشکی و در تحقیقات پزشکی، بیشتر مداخلات شامل خطرات و بارهایی است.

تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی تنها زمانی ممکن است انجام شود که اهمیت هدف از خطرات و بارهای موجود برای افراد تحقیق بیشتر باشد.

۱۷. کلیه تحقیقات پزشکی که شامل افراد انسانی می شود باید با ارزیابی دقیق خطرات و بارهای قابل پیش بینی برای افراد و گروه های درگیر در تحقیق در مقایسه با مزایای قابل پیش بینی برای آنها و سایر افراد یا گروه هایی که تحت تأثیر شرایط مورد بررسی قرار می گیرند، انجام شود.

اقداماتی برای به حداقل رساندن خطرات باید اجرا شود. خطرات باید به طور مداوم توسط محقق نظارت، ارزیابی و مستند شود.

۱۸. پزشکان ممکن است در یک مطالعه تحقیقاتی شامل افراد انسانی شرکت نکنند، مگر اینکه مطمئن باشند که خطرات به اندازه کافی ارزیابی شده اند و می توانند به طور رضایت بخشی مدیریت شوند.

وقتی مشخص شد که خطرات بیشتر از مزایای بالقوه است یا زمانی که شواهد قطعی از نتایج قطعی وجود دارد، پزشکان باید ارزیابی کنند که آیا مطالعه را ادامه دهند، اصلاح کنند یا فوراً متوقف شوند.

گروه ها و افراد آسیب پذیر

۱۹. برخی از گروه ها و افراد به ویژه آسیب پذیر هستند و ممکن است احتمال ظلم یا متحمل شدن آسیب های اضافی را افزایش دهند.

همه گروه‌ها و افراد آسیب‌پذیر باید به‌طور خاص از محافظت در نظر گرفته شوند.

۲۰. تحقیقات پزشکی با گروه آسیب پذیر تنها در صورتی قابل توجیه است که پژوهش پاسخگوی نیازها یا اولویت های بهداشتی این گروه باشد و نتوان پژوهش را در گروه غیرآسیب پذیر انجام داد. علاوه بر این، این گروه باید از دانش، شیوه ها یا مداخلات حاصل از تحقیق بهره مند شوند.

 الزامات علمی و پروتکل های تحقیقاتی

۲۱. تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی باید با اصول علمی پذیرفته شده عمومی مطابقت داشته باشد، مبتنی بر دانش کامل از ادبیات علمی، سایر منابع اطلاعاتی مرتبط، و آزمایشگاه کافی و در صورت لزوم، آزمایش های حیوانی باشد. رفاه حیوانات مورد استفاده برای تحقیق باید رعایت شود.

۲۲. طراحی و اجرای هر مطالعه تحقیقاتی شامل افراد انسانی باید به وضوح در یک پروتکل تحقیقاتی توجیه و توضیح داده شود.

پروتکل باید حاوی بیانیه ای از ملاحظات اخلاقی باشد و باید نشان دهد که چگونه به اصول این اعلامیه پرداخته شده است. پروتکل باید شامل اطلاعاتی در مورد بودجه، حامیان مالی، وابستگی های سازمانی، تضاد منافع احتمالی، مشوق ها برای افراد و اطلاعات مربوط به مقررات درمان و/یا جبران خسارت افرادی باشد که در نتیجه شرکت در مطالعه تحقیقاتی آسیب دیده اند.

در کارآزمایی‌های بالینی، پروتکل باید ترتیبات مناسب برای مفاد پس از آزمایش را نیز شرح دهد.

کمیته های اخلاق تحقیق

۲۳. پروتکل تحقیق باید برای بررسی، اظهار نظر، راهنمایی و تایید به کمیته اخلاق تحقیق مربوطه قبل از شروع مطالعه ارائه شود. این کمیته باید در عملکرد خود شفاف باشد، باید مستقل از محقق، حامی و هر گونه نفوذ ناروا دیگری باشد و واجد شرایط لازم باشد. باید قوانین و مقررات کشور یا کشورهایی که پژوهش در آنها انجام می شود و همچنین هنجارها و استانداردهای بین المللی قابل اجرا را در نظر بگیرد، اما اینها نباید اجازه کاهش یا حذف هر یک از حمایت های موضوع تحقیق را که در این مقاله ذکر شده است را داشته باشد. این اعلامیه
کمیته باید حق نظارت بر مطالعات در حال انجام را داشته باشد. محقق باید اطلاعات نظارتی را در اختیار کمیته قرار دهد، به ویژه اطلاعاتی در مورد هرگونه رویداد نامطلوب جدی. هیچ اصلاحی در پروتکل بدون بررسی و تصویب کمیته امکان پذیر نیست. پس از پایان مطالعه، پژوهشگران باید گزارش نهایی حاوی خلاصه ای از یافته ها و نتایج مطالعه را به کمیته ارائه دهند.

حریم خصوصی و محرمانه بودن

۲۴. برای حفظ حریم خصوصی افراد تحقیق و محرمانه بودن اطلاعات شخصی آنها باید تمام اقدامات احتیاطی انجام شود.

رضایت آگاهانه

۲۵. مشارکت افرادی که قادر به دادن رضایت آگاهانه به عنوان سوژه در تحقیقات پزشکی هستند باید داوطلبانه باشد. اگرچه ممکن است مشورت با اعضای خانواده یا رهبران جامعه مناسب باشد، هیچ فردی که قادر به رضایت آگاهانه باشد نمی تواند در یک مطالعه تحقیقاتی ثبت نام کند، مگر اینکه آزادانه موافقت کند.

۲۶. در تحقیقات پزشکی شامل افراد انسانی که قادر به دادن رضایت آگاهانه هستند، هر فرد بالقوه باید به اندازه کافی از اهداف، روش ها، منابع مالی، هرگونه تضاد منافع احتمالی، وابستگی های سازمانی محقق، مزایای پیش بینی شده و خطرات احتمالی مطلع شود. مطالعه و ناراحتی که ممکن است به همراه داشته باشد، مقررات پس از مطالعه و سایر جنبه های مرتبط مطالعه. آزمودنی بالقوه باید از حق امتناع از شرکت در مطالعه یا لغو رضایت برای شرکت در هر زمان بدون انتقام مطلع شود. توجه ویژه باید به نیازهای اطلاعاتی خاص افراد بالقوه فردی و همچنین به روش های مورد استفاده برای ارائه اطلاعات داده شود.

پس از اطمینان از اینکه آزمودنی بالقوه اطلاعات را درک کرده است، پزشک یا فرد واجد شرایط دیگری باید رضایت آگاهانه آزادانه سوژه بالقوه را ترجیحاً به صورت کتبی دریافت کند. اگر نتوان رضایت را به صورت کتبی بیان کرد، رضایت غیر کتبی باید به طور رسمی مستند و شاهد باشد.

  به همه افراد تحقیقات پزشکی باید این امکان داده شود که از نتایج کلی و نتایج مطالعه مطلع شوند.

۲۷. هنگامی که به دنبال رضایت آگاهانه برای شرکت در یک مطالعه تحقیقاتی هستید، پزشک باید به ویژه محتاط باشد اگر سوژه بالقوه در یک رابطه وابسته با پزشک باشد یا ممکن است تحت فشار موافقت کند. در چنین شرایطی، رضایت آگاهانه باید توسط یک فرد واجد شرایط که کاملاً مستقل از این رابطه است، جستجو شود.

۲۸. برای یک موضوع تحقیقاتی بالقوه که قادر به دادن رضایت آگاهانه نیست، پزشک باید از نماینده مجاز قانونی رضایت آگاهانه بگیرد. این افراد نباید در یک مطالعه تحقیقاتی که هیچ احتمال منفعتی برای آنها ندارد، وارد شوند، مگر اینکه هدف آن ارتقای سلامت گروهی باشد که توسط آزمودنی بالقوه نمایندگی می شود، در عوض نمی توان این تحقیق را با افرادی که قادر به ارائه رضایت آگاهانه هستند انجام داد، و تحقیق فقط حداقل ریسک و حداقل بار را در بر دارد.

۲۹. هنگامی که یک موضوع پژوهشی بالقوه که ناتوان از دادن رضایت آگاهانه تشخیص داده می شود، بتواند تصمیمات مربوط به شرکت در تحقیق را تایید کند، پزشک باید علاوه بر رضایت نماینده قانونی مجاز، این موافقت را نیز بخواهد. باید به مخالفت سوژه احتمالی احترام گذاشت.

۳۰. تحقیق در مورد افرادی که از نظر جسمی یا ذهنی قادر به رضایت نیستند، به عنوان مثال، بیماران بیهوش، تنها در صورتی ممکن است انجام شود که شرایط جسمی یا روحی که مانع از دادن رضایت آگاهانه می شود، ویژگی ضروری گروه تحقیق باشد. در چنین شرایطی، پزشک باید رضایت آگاهانه را از نماینده مجاز قانونی دریافت کند. اگر چنین نماینده ای در دسترس نباشد و پژوهش را نتوان به تعویق انداخت، مطالعه می تواند بدون رضایت آگاهانه ادامه یابد، مشروط بر اینکه دلایل خاص درگیر کردن افراد دارای شرایطی که آنها را قادر به دادن رضایت آگاهانه نمی کند در پروتکل تحقیق و مطالعه ذکر شده باشد. به تایید کمیته اخلاق پژوهشی رسیده است. رضایت برای ماندن در پژوهش باید در اسرع وقت از آزمودنی یا نماینده قانونی مجاز اخذ شود.

۳۱. پزشک باید به طور کامل به بیمار اطلاع دهد که کدام جنبه از مراقبت از آنها به تحقیق مربوط می شود. امتناع بیمار از شرکت در مطالعه یا تصمیم بیمار برای کناره گیری از مطالعه هرگز نباید بر رابطه بیمار و پزشک تأثیر منفی بگذارد.

۳۲. برای تحقیقات پزشکی با استفاده از مواد یا داده‌های قابل شناسایی انسانی، مانند تحقیق بر روی مواد یا داده‌های موجود در بانک‌های زیستی یا مخازن مشابه، پزشکان باید برای جمع‌آوری، ذخیره و/یا استفاده مجدد از آن رضایت آگاهانه کسب کنند. ممکن است شرایط استثنایی وجود داشته باشد که در آن کسب رضایت برای چنین تحقیقاتی غیرممکن یا غیرعملی باشد. در چنین شرایطی انجام پژوهش تنها پس از بررسی و تایید کمیته اخلاق پژوهشی امکان پذیر است.

استفاده از دارونما

۳۳. مزایا، خطرات، بارها و اثربخشی یک مداخله جدید باید در مقابل بهترین مداخلات اثبات شده آزمایش شود، مگر در شرایط زیر:

در مواردی که هیچ مداخله اثبات شده ای وجود ندارد، استفاده از دارونما، یا بدون مداخله، قابل قبول است. یا

در مواردی که به دلایل روش‌شناختی قانع‌کننده و از نظر علمی معتبر، استفاده از هر مداخله‌ای کمتر مؤثر از بهترین مداخله اثبات‌شده است، استفاده از دارونما یا بدون مداخله برای تعیین اثربخشی یا ایمنی یک مداخله ضروری است و بیمارانی که هر مداخله‌ای را کمتر از بهترین مداخله اثبات شده، دارونما، یا بدون مداخله، در معرض خطرات اضافی آسیب جدی یا غیرقابل برگشت در نتیجه عدم دریافت بهترین مداخله اثبات شده قرار نخواهد گرفت.

برای جلوگیری از سوء استفاده از این گزینه باید بسیار مراقب باشید.

مقررات پس از محاکمه

۳۴. قبل از شروع کارآزمایی بالینی، حامیان مالی، محققان و دولت های کشور میزبان باید تمهیداتی را برای دسترسی پس از آزمایش برای همه شرکت کنندگانی که هنوز به مداخله ای که در کارآزمایی مفید تشخیص داده شده است نیاز دارند، ایجاد کنند. این اطلاعات همچنین باید در طی فرآیند رضایت آگاهانه برای شرکت کنندگان افشا شود.

 ثبت پژوهش و انتشار و انتشار نتایج

۳۵. هر مطالعه پژوهشی شامل افراد انسانی باید قبل از استخدام اولین آزمودنی در یک پایگاه داده در دسترس عموم ثبت شود.

۳۶. پژوهشگران، نویسندگان، حامیان مالی، ویراستاران و ناشران همگی در قبال انتشار و انتشار نتایج تحقیق دارای تعهدات اخلاقی هستند. محققان موظفند نتایج تحقیقات خود را در مورد موضوعات انسانی در دسترس عموم قرار دهند و در قبال کامل بودن و صحت گزارشات خود پاسخگو هستند. همه طرف‌ها باید دستورالعمل‌های پذیرفته‌شده برای گزارش‌دهی اخلاقی را رعایت کنند. نتایج منفی و غیرقطعی و همچنین مثبت باید منتشر شود یا به نحوی در دسترس عموم قرار گیرد. منابع مالی، وابستگی های نهادی و تضاد منافع باید در نشریه اعلام شود. گزارش‌های پژوهشی که مطابق با اصول این اعلامیه نیست، نباید برای انتشار پذیرفته شود.

 

مداخلات اثبات نشده در عمل بالینی

۳۷. در درمان یک بیمار، در مواردی که مداخلات اثبات شده وجود ندارد یا سایر مداخلات شناخته شده بی اثر بوده است، پزشک پس از اخذ مشاوره متخصص، با رضایت آگاهانه بیمار یا نماینده قانونی مجاز، می تواند از مداخله اثبات نشده استفاده کند در صورتی که از نظر پزشک، امیدی به نجات زندگی، برقراری مجدد سلامتی یا کاهش رنج است. این مداخله باید متعاقباً به هدف تحقیق تبدیل شود تا ایمنی و کارایی آن را ارزیابی کند. در همه موارد، اطلاعات جدید باید ثبت شود و در صورت لزوم، در دسترس عموم قرار گیرد.

تصویب شده توسط هجدهمین مجمع عمومی WMA، هلسینکی، فنلاند، ژوئن ۱۹۶۴
و توسط:

بیست و نهمین مجمع عمومی WMA، توکیو، ژاپن، اکتبر ۱۹۷۵

سی و پنجمین مجمع عمومی WMA، ونیز، ایتالیا، اکتبر ۱۹۸۳

چهل و یکمین مجمع عمومی WMA، هنگ کنگ، سپتامبر ۱۹۸۹

چهل و هشتمین مجمع عمومی WMA، سامرست وست، جمهوری آفریقای جنوبی، اکتبر ۱۹۹۶

پنجاه و دومین مجمع عمومی WMA، ادینبورگ، اسکاتلند، اکتبر ۲۰۰۰

پنجاه و سومین مجمع عمومی WMA، واشنگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا، اکتبر ۲۰۰۲ (یادداشت توضیح اضافه شد)

پنجاه و پنجمین مجمع عمومی WMA، توکیو، ژاپن، اکتبر ۲۰۰۴ (یادداشت توضیح اضافه شد)

پنجاه و نهمین مجمع عمومی WMA، سئول، جمهوری کره، اکتبر ۲۰۰۸

شصت و چهارمین مجمع عمومی WMA، فورتالزا، برزیل، اکتبر ۲۰۱۳

۲. اصول اخلاقی روانشناسان و آئین نامه رفتار APA

مجله گیاهان دارویی متعهد است که اخلاق تحقیق را بر اساس اصول اخلاقی روانشناسان انجمن روانشناسی آمریکا و آیین نامه رفتار، در مطالعات روانشناختی به کار گیرد. می توانید اصول اخلاقی مجله برای تحقیقات روانشناسی را در اینجا بیابید.

 
۳. تضاد منافع

مجله گیاهان دارویی متعهد به اعمال توصیه ICMJE در مورد "مسئولیت های نویسنده - تضاد منافع" در مسائل تضاد منافع نویسندگان است.

نویسندگان باید در زمان ارسال، اطلاعات مربوط به تضاد منافع مالی یا سایر منافعی را که ممکن است بر نسخه خطی تأثیر بگذارد، افشا کنند. نویسندگان باید منابع مالی کار انجام شده را نیز اعلام کنند. بنابراین، تکمیل و امضای فرم ICMJE برای افشای تضاد منافع احتمالی برای همه نویسندگان ضروری است و ارسال مقالات بدون پر کردن این فرم پذیرفته نمی‌شود.

 

سیاست تضاد منافع در مجله گیاهان دارویی

(تهیه شده بر اساس توصیه های ICMJE برای انجام، گزارش، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات پزشکی)

اعتماد عمومی به فرآیند بررسی همتا و اعتبار مقالات منتشر شده تا حدی به نحوه برخورد با تضاد منافع در طول نوشتن، بررسی همتا و تصمیم‌گیری سرمقاله بستگی دارد. تضاد منافع زمانی وجود دارد که یک نویسنده (یا مؤسسه نویسنده)، داور یا ویراستار روابط مالی یا شخصی داشته باشد که به طور نامناسب بر اعمال او تأثیر بگذارد (این گونه روابط به عنوان تعهدات دوگانه، منافع رقابتی یا وفاداری های رقیب نیز شناخته می شود). . این روابط از پتانسیل ناچیز تا پتانسیل زیاد برای تأثیرگذاری بر قضاوت متفاوت است. همه روابط نشان دهنده تضاد منافع واقعی نیستند. از سوی دیگر، پتانسیل تضاد منافع می تواند وجود داشته باشد بدون توجه به اینکه آیا فرد معتقد است که این رابطه بر قضاوت علمی او تأثیر می گذارد یا خیر. روابط مالی (مانند استخدام، مشاوره، مالکیت سهام، حق الزحمه و گواهی کارشناس حقوقی) به راحتی قابل شناسایی ترین تضاد منافع هستند و به احتمال زیاد اعتبار مجله، نویسندگان و خود علم را تضعیف می کنند. با این حال، تعارض می تواند به دلایل دیگری مانند روابط شخصی، رقابت تحصیلی و اشتیاق فکری رخ دهد.

همه شرکت کنندگان در فرآیند بررسی و انتشار مجله گیاهان دارویی باید تمام روابطی را که می تواند به عنوان تضاد منافع احتمالی تلقی شود، افشا کنند. افشای چنین روابطی در ارتباط با سرمقاله ها و مقالات مروری نیز مهم است، زیرا تشخیص سوگیری در این نوع انتشارات نسبت به گزارش های تحقیقات اصلی می تواند دشوارتر باشد. سردبیران ممکن است از اطلاعات افشا شده در صورتهای تضاد منافع و منافع مالی به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های سرمقاله استفاده کنند. سردبیران مجله باید این اطلاعات را در صورتی که معتقدند در قضاوت نسخه خطی مهم است منتشر کنند.


۱. تضاد منافع احتمالی مربوط به تعهدات نویسندگان فردی

هنگامی که نویسندگان مقاله ای را ارسال می کنند، خواه یک مقاله یا نامه، آنها مسئول افشای تمام روابط مالی و شخصی هستند که ممکن است کار آنها را مغرضانه کند. برای جلوگیری از ابهام، نویسندگان باید به صراحت بیان کنند که آیا تعارضات احتمالی وجود دارد یا نه. نویسندگان باید این کار را در نسخه خطی در صفحه اعلان تضاد منافع که پس از صفحه عنوان قرار می گیرد، انجام دهند و در صورت لزوم، جزئیات بیشتری را در نامه ای همراه با نسخه ارائه دهند.

نویسندگان باید افرادی را که کتبی یا کمک دیگری ارائه می کنند شناسایی کرده و منبع بودجه این کمک را افشا کنند. محققین باید تضادهای احتمالی را برای شرکت کنندگان در مطالعه فاش کنند و باید در دستنوشته اعلام کنند که آیا این کار را انجام داده اند یا خیر. ویراستاران همچنین باید تصمیم بگیرند که آیا اطلاعات افشا شده توسط نویسندگان در مورد تضادهای احتمالی را منتشر کنند یا خیر. اگر شک وجود دارد، بهتر است در سمت انتشار اشتباه کنید.

۲. تضاد منافع احتمالی مربوط به پشتیبانی پروژه

مطالعات فردی به طور فزاینده ای از شرکت های تجاری، بنیادهای خصوصی و دولت بودجه دریافت می کنند. شرایط این بودجه پتانسیل سوگیری و در غیر این صورت بی اعتبار کردن پژوهش را دارد.

دانشمندان تعهد اخلاقی دارند که نتایج تحقیقات معتبر را برای انتشار ارائه کنند. به‌علاوه، محققان به‌عنوان افرادی که مستقیماً مسئولیت کار خود را بر عهده دارند، نباید قراردادهایی را منعقد کنند که دسترسی آنها به داده‌ها و توانایی آنها در تجزیه و تحلیل مستقل آنها و تهیه و انتشار نسخه‌های خطی را مختل کند. نویسندگان باید نقش حامی مطالعه را، در صورت وجود، در طراحی مطالعه توصیف کنند. جمع آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها؛ نوشتن گزارش؛ و تصمیم به ارائه گزارش برای انتشار. اگر منبع پشتیبان چنین دخالتی نداشته باشد، نویسندگان باید آن را بیان کنند. سوگیری هایی که به طور بالقوه زمانی که حامیان مالی مستقیماً در تحقیقات شرکت می کنند معرفی می شوند، مشابه سوگیری های روش شناختی هستند. بنابراین، در چنین مواردی، سردبیران مجله گیاهان دارویی انتخاب می‌کنند که اطلاعاتی را در مورد مشارکت حامی در بخش روش‌ها لحاظ کنند.

ویراستاران مجله گیاهان دارویی ممکن است از نویسندگان مطالعه ای که توسط آژانسی که دارای منافع مالی یا اختصاصی در نتیجه است درخواست کنند که بیانیه ای را امضا کنند، مانند «من به تمام داده های این مطالعه دسترسی کامل داشتم و من مسئولیت کامل یکپارچگی داده ها و صحت تجزیه و تحلیل داده ها را بر عهده بگیرید.» ویراستاران نسخه هایی از پروتکل و/یا قراردادهای مرتبط با مطالعات خاص پروژه را قبل از پذیرش چنین مطالعاتی برای انتشار بررسی خواهند کرد. ویراستاران مجله ممکن است تصمیم بگیرند که مقاله ای را در نظر نگیرند، اگر حامی کنترلی بر حق نویسندگان برای انتشار اعمال کرده باشد.

۳. تضاد منافع احتمالی مربوط به تعهدات سردبیران، کارکنان مجله یا داوران
سردبیران مجله گیاهان دارویی از انتخاب داوران خارجی با تضاد منافع بالقوه، برای مثال، کسانی که در همان بخش یا مؤسسه با هر یک از نویسندگان کار می کنند، اجتناب می کنند. نویسندگان اغلب اسامی افرادی را در اختیار ویراستاران قرار می‌دهند که فکر می‌کنند به دلیل تضاد منافع احتمالی، معمولاً حرفه‌ای، نباید از آنها خواسته شود که یک نسخه خطی را مرور کنند. در صورت امکان، ممکن است از نویسندگان خواسته شود که نگرانی های خود را توضیح دهند یا توجیه کنند. این اطلاعات برای ویراستاران در تصمیم گیری برای رعایت چنین درخواست هایی مهم است.

داوران مجله گیاهان دارویی باید هر گونه تضاد منافعی را که می‌تواند نظرات آنها را در مورد مقاله مغایرت داشته باشد، به سردبیران مجله افشا کنند و در صورت وجود احتمال سوگیری، باید خود را از بررسی دست‌نوشته‌های خاص خودداری کنند. همانطور که در مورد نویسندگان، سکوت از سوی داوران در مورد تضادهای بالقوه ممکن است به این معنی باشد که یا تعارض وجود دارد و داور در افشای آنها کوتاهی کرده است یا تعارض وجود ندارد. بنابراین باید از داوران خواسته شود که به صراحت بیان کنند که آیا تعارض وجود دارد یا نه. داوران نباید از دانش اثر قبل از انتشار برای پیشبرد منافع خود استفاده کنند.

سردبیران مجله گیاهان دارویی که تصمیمات نهایی را در مورد نسخه های خطی می گیرند، نباید در هیچ یک از موضوعاتی که ممکن است قضاوت کنند، دخالت شخصی، حرفه ای یا مالی نداشته باشند. سایر اعضای تحریریه، اگر در تصمیم‌گیری‌های تحریریه مشارکت داشته باشند، باید شرح فعلی منافع مالی خود را به سردبیران ارائه دهند (آنطور که ممکن است به قضاوت‌های تحریریه مربوط شود) و خود را از هرگونه تصمیمی که در آن تضاد منافع وجود دارد، خودداری کنند. کارکنان تحریریه نباید از اطلاعات به دست آمده از طریق کار با نسخه های خطی برای منافع شخصی استفاده کنند. سردبیران مجله باید بیانیه های افشای منظم در مورد تضاد منافع احتمالی مرتبط با تعهدات کارکنان مجله منتشر کنند.

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 136 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Medicinal Plants

Designed & Developed by : Yektaweb