:: دوره 4، شماره 52 - ( 9-1393 ) ::
جلد 4 شماره 52 صفحات 89-100 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تلقیح باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس بر رشد، کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)
منصور قربانپور* 1، ناصر حسینی2، مهدی خدایی مطلق3، موسی سلگی4
1- استادیار، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، m_ghorbanpour@yahoo.com
2- کارشناس ارشد، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
3- استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران
4- استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، ایران
چکیده:   (4655 مشاهده)
مقدمه: باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد، گروه ویژه‌ای از میکروارگانیسم‌های خاک هستند که با کلونیزاسیون در محیط ریشه باعث افزایش رشد و کارآیی گیاه از طریق مکانیسم‌های مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند. هدف: این مطالعه با هدف بررسی ‌اثرات محرک رشدی سویه‌های سودومونادس روی رشد قلمه‌ها و تغییرات محتوی و عملکرد و نوع ترکیبات اسانس گیاه مریم‌گلی انجام شد.‌‌ روش بررسی: در این تحقیق از با کتری‌های سودومونادس (پوتیدا: سویه‌های 41 و 159 و فلورسنس: سویه 23) با ویژگی‌های مختلف محرک رشدی استفاده شد. به طوری که در ابتدا قلمه‌های ساقه، خاک و در ادامه اندام‌های هوایی محلول پاشی (50 میلی‌لیتر محلول مایه تلقیح با جمعیت 109 سلول در هر میلی‌لیتر سوسپانسیون باکتری) شد. نمونه‌های گیاهی پس از برداشت، به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری و سپس توسط دستگاه GC و GC/MS آنالیز شد تا درصد ترکیب‌های تشکیل‌دهنده و نوع ترکیب‌های آن معلوم شود. نتایج: نتایج نشان داد که وزن خشک ریشه و شاخساره گیاه در نتیجه تلقیح باکتری‌های مذکور افزایش یافت. به طوری که بیشترین وزن خشک ریشه و برگ در تیمار پوتیدا سویه 159 حاصل شد که به ترتیب باعث افزایش 45 و 33 درصدی نسبت به گیاهان شاهد (عدم تلقیح باکتری) شد. بیشترین عملکرد اسانس در تیمار سویه‌های پوتیدا و کمترین آن در گیاهان شاهد و تیمار فلورسنس مشاهده شد. فراوانترین ترکیبات اسانس گیاه cis-Thujone، Camphor، 1,8-Cineol، Camphene، α-Pinene، Viridiflorol، α-Humulene، Borneol و trans-meta-Mentha-2,8-diene شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر معنی‌دار باکتری‌های ریزوسفری سودومونادس بر رشد ریشه و برگ و افزایش محتوی و عملکرد اسانس گیاه مریم‌گلی می‌باشد. تیمار باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد، موجب افزایش میزان فقط برخی از ترکیبات اصلی و عمده اسانس در مقایسه با شاهد شد.
واژه‌های کلیدی: مریم‌گلی، اسانس، الیسیتورهای زیستی، باکتری‌های ریزوسفری، رشد، cis-Thujone
متن کامل [PDF 711 kb]   (2218 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گياهان دارويي
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | پذیرش: ۱۳۹۳/۱۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۸


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 52 - ( 9-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها