دوره 2، شماره 70 - ( 3-1398 )                   جلد 2 شماره 70 صفحات 154-161 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jmp.2.70.154


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)، تهران، ایران ، h.sahraei@bmsu.ac.ir
چکیده:   (928 مشاهده)
مقدمه: مطالعات اندکی در مورد اثربخشی عصاره آبی دارچین (CWE) در بیماری‌های عصبی انجام شده است. در مطالعات قبلی بر اثر کاهنده درد عصاره آبی- الکلی دارچین در فاز دوم (مزمن) تست فرمالین و کاهش التهاب در مدل‌های حیوانی و نیز در انسان پس از مصرف دارچین تأکید شده است. مطالعاتی هم در مورد اثرات ضد آلزایمری این عصاره وجود دارد. اما اثرات عصاره آبی این گیاه در بروز بیماری‌های مرتبط با دستگاه عصبی بخصوص بیماری افسردگی مورد بررسی قرار نگرفته است.
هدف: در این مطالعه اثرات ضد افسردگی عصاره آبی دارچین (CWE) با استفاده از مدل شنای اجباری در موش‌های کوچک آزمایشگاهی نر بررسی شد.
روش بررسی: CWE با روش جوشاندن از پودر دارچین به دست آمد. موش‌های سفید آزمایشگاهی نر نژاد NMRI با محدوده وزنی 25 - 30  گرم (8 سر در هر گروه) مورد استفاده قرار گرفتند. دوزهای مختلف عصاره آبی (mg/kg 25، 50، 100 و 200) دارچین 30 دقیقه قبل از تست شنای اجباری بصورت داخل صفاقی به حیوانات تزریق شدند. همچنین، فلوکستین (mg/kg 20) در یک گروه مجزا به حیوانات (به عنوان گروه کنترل مثبت) تزریق شد.
نتایج: تزریق داخل صفاقی دوزهای (mg/kg 50، 100 و 200) CWE به طور معنی‌داری زمان بی‌حرکتی موش در تست شنای اجباری را کاهش داد که این اثر در دوزهای 100 و 200 میلی‌گرم عصاره مشابه اثر  فلوکسیتین بود.
نتیجه‌گیری: از این آزمایش‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که CWE می‌تواند افسردگی ناشی از استرس شنای اجباری را کاهش دهد. به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات این نوع از عصاره، مشخص نیست که مکانیسم اثر این عصاره در کاهش افسردگی در این مدل حیوانی چیست.
متن کامل [PDF 207 kb]   (275 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۵

فهرست منابع
1. Nestler EJ, Barrot M, DiLeone RJ, Eisch AJ, Gold SJ and Monteggia LM. Neurobiology of depression. Neuron 2002; 34: 13 - 25. [DOI:10.1016/S0896-6273(02)00653-0]
2. Berton O and Nestler EJ. New approaches to antidepressant drug discovery: beyond monoamines. Nat. Rev. Neurosci. 2006; 7: 137-151. [DOI:10.1038/nrn1846]
3. Blier P and de Montigny C. Current advances and trends in the treatment of depression. Trends in Pharmacological Sciences 194; 15: 220-6. [DOI:10.1016/0165-6147(94)90315-8]
4. MacDonald TM. Treatment of depression: prescription for success? Prim. Care Psychiatry 1997; 3: 7-10.
5. Mann JJ. The medical management of depression. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 1819-34. [DOI:10.1056/NEJMra050730]
6. McEwen BS. Neurobiological and systemic effects of chronic stress. Chronic Stress. 2017 Mar; 1:2470547017692328. [DOI:10.1177/2470547017692328]
7. Pariante CM and Lightman SL. The HPA axis in major depression: Classical theories and new developmemts. Trends Neuroscience. 2008; 31: 464-468. [DOI:10.1016/j.tins.2008.06.006]
8. Drugan RC, Morrow AL, Weizman R, Weizman A, Deutsch SI and Crawley JN. Stress-induced behavioral depression in the rat is associated with a decrease in GABA receptor-mediated chloride ion flux and brain benzodiazepine receptor occupancy. Brain Res. 1989; 487: 45 - 51. [DOI:10.1016/0006-8993(89)90938-4]
9. Southwick SM, Vythilingham M and Charney DS. The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment. Annu. Rev. Clin. Psychol. 2005; 1: 255-91. [DOI:10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143948]
10. Sarris J. Herbal medicines in the treatment of psychiatric disorders: A systematic review. Phytother. Res. 2007; 21: 703-16. [DOI:10.1002/ptr.2187]
11. Rao PV and Gan SH. Cinnamon: a multifaceted medicinal plant. Evid-Bas. Complem. Alternat. Med. 2014; 1-12. [DOI:10.1155/2014/642942]
12. Sohrabi M, Alahgholi-Hajibehzad M, Gholami MZ, Hosseini SS and Zamani A. Effect of cinnamon and turmeric aqueous extracts on serum interleukin-17F level of high fructose-fed rats. Iranian Journal of Immunol. 2018; 15 (1): 38-46.
13. Shen Y, Jia LN, Honma N, Hosono T, Ariga T and Seki T. Beneficial effects of cinnamon on the metabolic syndrome, inflammation, and pain, and mechanisms underlying these effects - a review. J. Tradit. Complement Med. 2012; 2: 27-32. [DOI:10.1016/S2225-4110(16)30067-0]
14. Ghiasvand R, Mashhadi NS, Askari G, Feizi A, Darvishi L and Hariri M. Influence of ginger and cinnamon intake on inflammation and muscle soreness endured by exercise in Iranian female athletes. Ann. Nutr. Metab. 2013; 63: 768-768.
15. Gruenwald J, Freder J and Armbruester N. Cinnamon and health. Critic. Rev. Food Sci. Nut. 2010; 50 (9): 822-34. [DOI:10.1080/10408390902773052]
16. Shen Y, Honma N, Kobayashi K, Jia LN, Hosono T, Shindo K, Ariga T and Seki T. Cinnamon extract enhances glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes and C2C12 myocytes by inducing LKB1-AMP-activated protein kinase signaling. PLoS One 2014; 9 (2): e87894. [DOI:10.1371/journal.pone.0087894]
17. Dashti-Rahmatabadi M, Vahidi Merjardi A, Pilavaran A and Farzan F. Antinociceptive effect of cinnamon extract on formalin induced pain in rat. JSSU. 2009; 17 (2): 190-9.
18. Abnosi MH, Mahmoodi M, Anvari M, Dezfolian AR and Davoodzadeh H. A Study on the Effect of Cinnamon on the Structure of the Ovary in Diabetic Rats. Journal of Kerman University of Medical Sciences 2009; 16 (3): 233-43.
19. Modi KK, Rangasamy SB, Dasarathi D, Roy A, Pahan K. Cinnamon converts poor learning mice to good learners: implications for memory improvement. J. Neuroimmune Pharmacol. 2016; 11: 693-707. [DOI:10.1007/s11481-016-9693-6]
20. Frydman-Marom A, Levin A, Farfara D, Benromano T, Scherzer-Attali R, Peled S, Vassar R, Segal D, Gazit E, Frenkel E. Orally administrated cinnamon extract reduces amyloid oligomerization and corrects cognitive impairment in Alzheimer's disease animal models. PLoS One. 2011; 6: e16564. [DOI:10.1371/journal.pone.0016564]
21. George RC, Lew J and Graves DJ. Interaction of cinnamaldehyde and epicatechin with tau: implications of beneficial effects in modulating Alzheimer's disease pathogenesis. J. Alzheimers Dis. 2013; 6: 21 - 40. [DOI:10.3233/JAD-122113]
22. Krishnan V and Nestler EJ. Animal models of depression: molecular perspectives. Curr. Top. Behav. Neurosci. 2011; 7: 121 - 47. [DOI:10.1007/7854_2010_108]
23. Lucki I. The forced swimming test as a model for core and component behavioral effects of antidepressant drugs. Behavioural Pharmacol. 1997; 8: 523. [DOI:10.1097/00008877-199711000-00010]
24. Porsolt RD, LePichon M and Jalfre M. Depression: a new animal model sensitive to antidepressant treatments. Nature 1977; 266: 730 -2. [DOI:10.1038/266730a0]
25. Osanloo N, Najafi-Abedi A, Jafari F, Javid F, Pirpiran M, Jafari MR, Khosravi SA, Behzadi MR, Ranjbaran M and Sahraei H. Papaver Rhoeas L. Hydroalcoholic Extract Exacerbates Forced Swimming Test-Induced Depression in Mice. Basic Clinical Neuroscience 2016; 7 (3): 195-202. [DOI:10.15412/J.BCN.03070304]
26. Imparl-Radosevich J, Deas S, Polansky MM, Baedke DA, Ingebritsen TS, Anderson RA and Graves DJ. Regulation of PTP-1 and insulin receptor kinase by fractions from cinnamon: implications for cinnamon regulation of insulin signaling. Hormone Research in Paediatrics 1998; 50 (3): 177-82. [DOI:10.1159/000023270]
27. Amr RA and Maysa EM. Antiulcer effect of cinnamon and chamomile aqueous extracts in rats models. J. Am. Sci. 2010; 6: 209-16.
28. Momtaz S, Hassani S, Khan F, Ziaee M and Abdollahi M. Cinnamon; a promising prospect towards Alzheimer's disease. Pharmacological Res. 2018; 130: 241-258. [DOI:10.1016/j.phrs.2017.12.011]