:: دوره 4، شماره 64 و S11 - ( ويژه‌نامه شماره 11- ضميمه پاييز 1396 ) ::
جلد 4 شماره 64 و S11 صفحات 22-32 برگشت به فهرست نسخه ها
کمی‎سازی تغییرات متابولیت تریگونلین در گیاهچه‎های شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت القای کیتوزان و تنش ‎خشکی
پریا احدی1، حسنعلی نقدی‎بادی2، محمدرضا لبافی حسین‎آبادی* 2
1- دانش‎آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
2- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی، کرج، ایران
چکیده:   (955 مشاهده)
مقدمه: القای محرکهای زیستی و غیر‌زیستی یکی از راهکارهایی است که با آن میتوان سبب تغییرات کمی و کیفی متابولیتهای دارویی جوانههای گیاهان دارویی شد.
هدف: هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر محرک زیستی کیتوزان بر میزان تریگونلین جوانههای گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش خشکی میباشد.
روش بررسی: این تحقیق در سه آزمایش جداگانه (جوانههای چهار، هشت و دوازده روزه) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 تیمار در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل: کیتوزان در پنج سطح (0، 05/0 ، 1/0، 2/0 و 4/0 درصد) و تنش خشکی در سه سطح (شاهد (عدم تنش)، 2/0- و 4/0- مگاپاسگال) بود.
نتایج: نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کیتوزان، تنش خشکی و اثر متقابل کیتوزان و تنش خشکی بر میزان تریگونلین جوانههای چهار، هشت و دوازده روزه اثر معنیداری داشت. جوانههای مسنتر دارای میزان تریگونلین کمتری بودند به طوری که بیشترین میزان آن در جوانههای روز چهارم مشاهده شد.
نتیجهگیری: اگرچه با افزایش سن گیاهچهها، میزان تریگونلین کاهش یافت ولی با اعمال تنش خشکی و مصرف مقدار بهینه کیتوزان (تا 2/0 درصد) سبب کاهش روند نزولی تریگونلین با افزایش سن گیاهچهها شد.
واژه‌های کلیدی: شنبلیله، تریگونلین، تنش خشکی، کیتوزان، مدلسازی
متن کامل [PDF 301 kb]   (326 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گياهان دارويي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۹


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 64 و S11 - ( ويژه‌نامه شماره 11- ضميمه پاييز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها