:: دوره 4، شماره 64 - ( پاييز 1396 ) ::
جلد 4 شماره 64 صفحات 58-70 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی بیان ژن‌های 1- دئوکسی- دی- گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR)، سابینن سینتاز (Tctps1) و آلفاترپینئول سینتاز (Tctps5) در ارتباط با بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris) تحت تنش کم‌آبی
فاطمه میرزایی1، فواد فاتحی2، احمد اسماعیلی3، آنیتا یاقوتی‌پور4، اردشیر قادری* 5
1- دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
2- استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
3- دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
4- دکترای اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
5- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران
چکیده:   (2368 مشاهده)
مقدمه: تیمول و کارواکرول دو متابولیت ثانویه ارزشمند گیاه دارویی آویشن باغی (Thymus vulgaris) است که تولید آن در گیاه به شدت تحت تأثیر فاکتورهای ژنتیکی و محیطی است.
هدف: بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر بیان 3 ژن مهم مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول، صفات فیتوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه آویشن باغی بود.
روش بررسی: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تیمار و 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی انجام شد. تیمارها شامل شرایط 100 درصد (شاهد)، 70 درصد (تنش ملایم)، 40 درصد (تنش متوسط) و 20 درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید) بود. بررسی بیان ژن‌ها با روش qRTPCR بررسی شد و آنالیز اسانس‌ توسط روش HPLC انجام شد. همچنین صفات فیزیولوژیک محتوای کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، درصد نشت الکترولیت و محتوای کاروتنوئید مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد تنش کم‌آبی اثر معنی‌داری (05/0P ≤) بر بیان ژن‌های مورد مطالعه داشت. بیش‌ترین میزان بیان ژن‌های DXR)) و (Tctps5) در تیمار 70 درصد ظرفیت زراعی و بیشترین میزان بیان ژن (Tctps1) در تیمار 40 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان تیمول و کارواکرول در تیمار 70 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. از سوی دیگر بیشترین میزان کلروفیل در تیمار شاهد و بیشترین میزان کاروتنوئید در تیمار 70 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. همچنین در صفات محتوی نسبی آب و نشت الکترولیت تفاوت معنی‌داری میان تیمارهای اعمال شده مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: سطح رطوبت 70 درصد ظرفیت زراعی از طریق افزایش بیان ژن‌های ابتدا و انتهای مسیر بیوسنتزی MEP باعث افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه تیمول و کارواکرول شده است.
واژه‌های کلیدی: Thymus vulgaris، بیان ژن، تنش کم‌آبی، تیمول، رنگیزه‌های فتوسنتزی، کارواکرول
متن کامل [PDF 450 kb]   (555 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بيوتكنولوژي كشاورزي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 4، شماره 64 - ( پاييز 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها