:: دوره 2، شماره 62 - ( 3-1396 ) ::
جلد 2 شماره 62 صفحات 191-207 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر نانولوله‌های‌کربنی چند دیواره بر صفات فیزیولوژیکی، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه مریم‌گلی ایرانی (Salvia mirzayanii) تحت تنش خشکی
الهه چگینی1، منصور قربانپور* 2، مهرناز حاتمی، مینا تقی‌زاده
1- 1- دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
2- 2- گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
چکیده:   (1442 مشاهده)

مقدمه: تنش‌های محیطی و محرک‌های زیستی و غیر‌زیستی از طریق فعال کردن مکانیسمهای دفاعی گیاهان باعث تولید متابولیتهای ثانوی و القای پاسخ‌های فوق حساسیتی میشوند.

هدف: این مطالعه با هدف بررسی ‌اثرات سطوح مختلف تنش خشکی و نانولوهای کربنی چند دیواره برتغییرات فیزیولوژیکی و محتوای فلاونوئید، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه مریم‌گلی ایرانی انجام شد.

روش بررسی: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتور اول تنش خشکی در 4 سطح (25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت مزرعه‌ای) و فاکتور دوم محلول پاشی با نانو‌لوله‌های کربنی چند دیواره (عاملدار و غیر‌عاملدار) در 4 سطح (0‌، 50، 200 میلی‌گرم در لیتر) بود.‌

نتایج: نتایج نشان داد که تنش خشکی، نانولوله‌های کربنی چند دیواره و اثر متقابل آنها تأثیر معنی‌داری بر برخی صفات مورد مطالعه داشتند. به طوری‌که اثر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب برگ (01/0 > P) و شاخص کلروفیل (05/0 > P) معنی‌دار شد، اما اثر نانولوله‌های کربنی بر شاخص نشت الکترولیت‌های سلول معنی‌دار (01/0 > P) بود. همچنین، اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر میزان فنل کل معنی‌دار (01/0 > P) شد. لیکن، بیشترین و کمترین مقدار ترکیبات فنلی به ترتیب در تیمار نانولوله‌های کربنی چند دیواره عاملدار با غلظت 50 و 200 میلی‌گرم در لیتر تحت تنش خشکی 25 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد.

نتیجه‌گیری: استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره عاملدار با غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر به همراه تنش خشکی 50 درصد ظرفیت زارعی شاخص‌های فیزیولوژیکی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه را بهبود بخشید.

واژه‌های کلیدی: مریم‌گلی ایرانی، تنش کم آبی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل، محتوی نسبی آب برگ، نانو لوله‌های کربنی
متن کامل [PDF 768 kb]   (824 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گياهان دارويي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۶


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 62 - ( 3-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها