سال 16، شماره 61 و S10 - ( supplement 10 1395 )                   سال 16 شماره 61 و S10 صفحات 94-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی، عضو هیأت علمی، مرکر تحقیقات جامعه نگر پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، kazemian_afsane@yahoo.com
2- مربی، عضو هیأت علمی، مرکر تحقیقات جامعه نگر پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
3- استاد، عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده:   (3742 مشاهده)

مقدمه: اضطراب و افسردگی از علائم شایع یائسگی هستند. زنان بویژه در این سنین بطور فزاینده‌ای مایل به درمان با استفاده از ترکیبات گیاهی و مکمل‌های تغذیه‌ای هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر والرین (سنبل‌الطیب) بر علائم اضطراب و افسردگی دوران یائسگی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد انجام شد.

روش بررسی: این کار آزمایی بالینی دوسوکور در زنان مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرکرد انجام گرفت. حجم نمونه در این مطالعه 48 نفر زن 62-45 ساله واجد شرایط بود که به شکل تصادفی در دو گروه شامل 29 نفر در گروه والرین و 19 نفر گروه پلاسبو قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی‌های فردی، مقیاس اضطراب هامیلتون و افسردگی بک قبلو دوماه پس از درمان تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مان ویتنی و ویلکاکسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج: براساس یافته‌های مطالعه، دو گروه از نظر شدت علائم اضطراب و افسردگی در ابتدای مطالعه تفاوت معناداری نداشتند
(05/0
P>)، در حالی‌که پس از مداخله وضعیت بیماران از نظر علائم اضطراب و افسردگی در گروه والرین به شکل معناداری کمتر از گروه پلاسبو بود (001/0=P).

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که والرین جهت کاهش علائم اضطراب و افسردگی دوران یائسگی مؤثر بوده و می‌تواند به عنوان یک درمان آلترناتیو مد نظر باشد.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، افسردگی، والرین، یائسگی
متن کامل [PDF 238 kb]   (1184 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فارماكولوژی و سم شناسی
دریافت: 1394/7/20 | پذیرش: 1395/2/22 | انتشار: 1395/11/25