سال 14، شماره 54 - ( 3-1394 )                   سال 14 شماره 54 صفحات 168-159 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مراقبتی پرستاری ومامایی، دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، Ma_modars@yahoo.com
3- هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد آمار کاربردی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (79391 مشاهده)
مقدمه: افزایش خونریزی قاعدگی یکی از شایع‌ترین عوارض جانبی IUD می‌باشد. هدف: با توجه به گرایش عمومی به استفاده از داروهای گیاهی این پژوهش با هدف مقایسه‌ تأثیر زیره‌ سبز و مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی مصرف‌کنندگان IUD انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی، سه سوکور و متقاطع می‌باشد که بر روی 100 نفر از زنان دارای IUD، مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهرستان کرج که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انجام شد. این پژوهش در سه مرحله اجرا شد: در مرحله اول در طول یک سیکل میزان خونریزی قاعدگی تمامی شرکت‌کنندگان با استفاده از جدول هیگام اندازه‌گیری شد، در مرحله دوم افراد به صورت تصادفی به دو گروه مفنامیک اسید و زیره سبز تقسیم شدند و طی 2 سیکل متوالی کپسول‌ها را دریافت کردند. در مرحله سوم برای هریک از افراد، روش درمانی گروه مقابل با جابجا شدن داروها برای دو سیکل متوالی دیگر تکرار شد. میزان خونریزی و طول مدت قاعدگی در طول این 5 سیکل با استفاده از جدول هیگام اندازه‌گیری شد. با توجه به اینکه حداکثر زمان تأثیر زیره‌ سبز 24 ساعت و در کپسول مفنامیک اسید 6 تا 8 ساعت می‌باشد مصرف آن در 7 روز خونریزی قاعدگی اثری بر دوره‌های بعدی نخواهد گذاشت. در پایان نتایج با آزمون‌های کای‌اسکوئر و فیشر، تی‌ زوج، ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین امتیاز خونریزی قاعدگی قبل از درمان 08/60 ± 26/154 بود که این میزان پس از مداخله در گروه دریافت‌کننده‌ مفنامیک اسید به 38/45 ± 68/106 و در گروه مصرف‌کننده‌ی زیره‌ی سبز به 56/40 ± 8/105 رسید که کاهش معنی‌داری را بعد از مداخله در هر دو گروه نشان داد (001/0 p<). این کاهش در مقایسه‌ی دو گروه اختلاف معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که کپسول زیره‌ی سبز می‌تواند مقدار خونریزی قاعدگی را مشابه مفنامیک اسید و به طور مؤثری کاهش دهد، لذا به نظر می‌رسد بتوان آن را در تخفیف خونریزی قاعدگی در مصرف‌کنندگان IUD توصیه نمود.
متن کامل [PDF 234 kb]   (3581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فارماكولوژی و سم شناسی
دریافت: 1393/5/14 | پذیرش: 1393/12/17 | انتشار: 1394/4/13

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.